IMG_1601

TeeSe fyllde 5 år den 1 maj 2023!

Den första maj 2023 var det 5 år sedan TeeSe Botnias verksamhet startade. Under resans gång har vi utvecklats och utvecklat vår verksamhet inom alla våra branscher från mattjänster till rengöring, fastigheter och logistik. Vi vill tacka våra egna vardagshjältar, TeeSes yrkeskunniga medarbetare – det finns redan över 850 av oss. Vi är stolta över vår kundkännedom, vårt kunnande och vår ansvarsfulla verksamhet. Därför ville vi att gåvan som vi delar ut till vår personal som tack på företagets 5-årsdag också skulle ha en lokal och hållbar anknytning. Jokipiin Pellava och Vasa Tvål Ab har hjälpt oss med det.

Ari Hietaharju_pääkuva IMG_E1088

Lyckad upphandling är alltid mitt huvudmål

Ari Hietaharju har arbetat som upphandlingssakkunnig på TeeSe Botnia sedan våren 2022. Som en del av TeeSes upphandlingsteam på sex personer hanterar han främst Vasa stads upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärde och upphandlingsprocesser från förhandsutredningar till upprättande av avtalshandlingar. Arbetet är givande, och hela upphandlingsteamet jobbar sammansvetsat mot samma mål. Ari jobbar också delvis på distans hemifrån i Seinäjoki varje vecka.

työkykyjohtaminen ja vastuullisuus (2560 × 1950px)

Personalens välmående i fokus

På TeeSe handlar ansvarstagande framför allt om konkreta gärningar. Vi beaktar utsläppen från våra logistiktjänster, minimerar svinnet vid matproduktion och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet i alla branscher för att kunna erbjuda våra kunder och därmed också kommuninvånare så högklassiga och kostnadseffektiva tjänster som möjligt. Och det vi upplever som särskilt viktigt är vårt sociala ansvar – i fråga om såväl personalens som våra kunders välmående. Med personalens arbetsförmåga och välmående som högsta prioritet har vi även genomfört ett projekt för ledning av arbetsförmåga, något som har systematiskt har tagit oss närmare våra mål.

IMG_E0760

Som anstaltsvårdare känner man sig uppskattad

Katja Mäenpää, arbetsledare inom TeeSes rengöringtjänster har lång erfarenhet från städbranschen. Färdigheten och glädjen av att jobba med egna händer har hon fått i arv från mamma. Katja, som började jobba som anstaltsvårdare redan som 17 åring, har under årens lopp avlagt bl.a. ett yrkesexamen i arbete som teamledare, och jobbar idag som förman. Idag är det på Katjas ansvar att möjliggöra en smidig vardag i arbetet för de cirka 30 anstaltsvårdare som utgör Katjas ”utvidgade familj”. Det innebär bl.a. vikarie- och semesterarrangemang, materialbeställningar samt att ordna rätt arbetsutrustning till ett antal olika städobjekt.

Office_bildbank

Faktureringsadressen ändras 16.1.2023

TeeSe Botnia Oy Ab:s (2859365-3) faktureringoperatör samt faktureringsadressen ändras f.r.o.m 16.1.2023. Ny operatör är Apix Messaging Oy. Vänligen notera, att i framtiden tar vi emot endast e-fakturor. Mer information hittar…

Screenshot (33) (1)

Ledning av arbetsförmågan på TeeSe Botnia 

Vår önskan att upprätthålla och förbättra välbefinnandet i arbetet fick oss att inleda ett nytt projekt för ledning av arbetsförmågan hösten 2021. Personalen och flera aktörer och intressentgrupper har deltagit i projektet i dess olika etapper. Emkine Oy med sina erfarna experter har spelat en stor roll för de framsteg som gjorts i projektet. Vårt projekt har också fått arbetslivsutvecklingspengar från Keva.

20220811_114341 (1)

Humor vid en soppkastrull

Sari Eerola har mer än 30 års erfarenhet från köksbranschen. För närvarande arbetar hon som köksförman på lunchrestaurangen Melinda på Vamia. Som förman ansvarar Sari för kökets dagliga drift, deltar i beredningen av mat och kontrollerar kvalitet. I sin roll är hon också ansvarig för beställning av livsmedel, effektiv användning av råvaror och egenkontroll. I arbetet ingår också arbetsintroduktion för nyanställda samt praktiska arbetsledningsuppgifter.

IMG_20220608_120759

Hanna delar med sig av och bygger på sin långa erfarenhet som förman

Hanna Tikkanen började jobba på TeeSes rengöringstjänster i augusti 2021 som förman på sjukhussidan. Hannas arbetsbeskrivning är mycket mångsidig: den omfattar till exempel att säkerställa kvaliteten, ta hand om anställningsrelaterade frågor för sina anställda, samt att utveckla personalen och deras arbetsförhållanden. Hanna är förman för 4o proffs inom rengöringstjänster.