TeeSe Botnia producerar mattjänster åt sina kunder på att tryggt, ekonomiskt och kvalitativt sätt. Vi vill erbjuda våra kunder god och smakrik mat, och samtidigt främja sunda matvanor. De statliga näringsrekommendationerna styr planeringen av vårt utbud i varje kundsegment.

Vi bjuder dagligen på över 13 000 luncher i över 50 enheter av olika storlekar. Servicen produceras av våra cirka 220 anställda. För studerande inom branschen erbjuder vi en möjlighet till praktik, och vill på det här sättet säkerställa att de bästa proffsen jobbar hos oss också i framtiden. Vi samarbetar med TeeSe Botnias Rengöringstjänster för att ge kunderna en effektiv process – vissa av våra anställda har en mångsidig arbetsbild där både mat och rengöring ingår.

Livsmedlen anskaffar vi på ett ansvarsfullt sätt, och vi föredrar inhemska och i mån av möjlighet också närproducerade råvaror – till exempel använder vi uteslutande inhemska mjölk- och köttprodukter. Tack vare intern kontroll är vår produktionsprocess säker och vi försöker i alla skeden minska matsvinnet.

Att kunderna är nöjda är viktigt för oss. På basis av kundnöjdhetsundersökningar utvecklar vi vår verksamhet så att den motsvarar kundernas behov. Matlistorna görs upp enligt varje kundgrupp och vår kunniga personal tillreder maten enligt standardrecept. Också kundernas specialbehov och olika specialdieter beaktas.

Vårt serviceutbud

Skolor och daghem

Vi främjar barnens och de ungas inlärning genom att erbjuda dem näringsrik och smakrik mat i vardagen – både i skolor, daghem och i andra stadiet läroenheter.

Välfärdsområdets enheter

Vi producerar alla dagens mål åt kunderna på olika serviceboendeenheter, sjukhus och bäddavdelningar, och beaktar samtidigt varje kunds enskilda näringsbehov. För att underlätta vardagen för äldre personer som bor hemma producerar vi också hemtjänstmåltider.

Personal­restauranger

Till våra personalrestauranger är förutom de anställda på Vasa stad och Österbottens Välfärdsområde också utomstående välkomna. I vissa restauranger kan högskolestuderande få mat till subventionerat pris.

 

Evenemang

Förutom daglig service erbjuder vi mattjänster för större och mindre evenemang enligt skild offert. Utbudet skräddarsys efter kundernas behov och önskemål – be om offert så kan vi erbjuda dig en lämplig helhet.

Behöver du mat till ett evenemang?

Nyheter

Humor vid en soppkastrull

Sari Eerola har mer än 30 års erfarenhet inom köksindustrin. Hon arbetar för närvarande som köksförman på lunchrestaurangen Melinda på Vamia. Som köksförman ansvarar Sari för den dagliga driften av köket, deltar i beredningen av mat och observerar kvalitet. I sin roll är hon också ansvarig för att beställa mat, samt effektiv användning av råvaror och självkontroll. I arbetet ingår också förtrogenhet med nyanställda och praktiska arbetshanteringsuppgifter.

Biovåg användarupplevelserna på TeeSe Botnia

På Campus Lykeion har Biovåg varit i dagligt bruk sedan mitten av februari. Användarupplevelserna har varit stor del positiva användarupplevelser.   Utmaningarna med att komma in i och använda enheten har uppfyllts för att möta det synkroniserade behovet, och den dagliga användningen fortsätter smidigt, till och med omärkligt.    Vi har redan fått goda resultat av övervakningen…