TeeSe Botnia producerar högklassiga mattjänster bl.a. till daghem, skolor, Vasa centralsjukhus och olika serviceboendeenheter. Dessutom erbjuder vi personalrestaurangtjänster inom Österbottens välfärdsområde samt måltidstjänster via hemtjänst. På beställning kan vi även ta hand om måltidstjänster vid olika evenemang.

Mattjänsterna produceras av våra cirka 220 anställda i över 50 enheter. Vi bjuder dagligen på över 13 000 luncher. Vi vill erbjuda våra kunder god mat och främja sunda matvanor. I varje kundgrupp följer vi näringsrekommendationer som har utfärdats av Statens näringsdelegation.

Vårt serviceutbud

Skolor och daghem

Vi främjar barnens och de ungas inlärning genom att erbjuda dem näringsrik och smakrik mat i vardagen – både i skolor, daghem och i andra stadiet läroenheter.

Välfärdsområdets enheter

Vi producerar alla dagens mål åt kunderna på olika serviceboendeenheter, sjukhus och bäddavdelningar, och beaktar samtidigt varje kunds enskilda näringsbehov. För att underlätta vardagen för äldre personer som bor hemma producerar vi också hemtjänstmåltider.

Personal­restauranger

Till våra personalrestauranger är förutom de anställda på Vasa stad och Österbottens välfärdsområde också utomstående välkomna. I centralsjukhusets personalmatsal kan högskolestuderande få mat till subventionerat pris.

 

Evenemang

Förutom daglig service erbjuder vi mattjänster för större och mindre evenemang enligt skild offert. Utbudet skräddarsys efter kundernas behov och önskemål – be om offert så kan vi erbjuda dig en lämplig helhet.

Behöver du mat till ett evenemang?

Nyheter

Aromi-systemet utvidgas och utvecklas inom Mattjänster

Sedan 2022 har alla kök på TeeSe använt produktionsstyrningssystemet Aromi14. Under augusti-september 2023 har systemet utvidgats att omfatta även de kök i Korsholm och Malax som erbjuder mattjänster för social och hälsovården. Dessa överfördes till TeeSe i början av året. Nu kan hela matproduktionsprocessen hanteras i ett och samma system. Dessutom är varje enhets matlistor med info om maträtternas näringsvärden tillgängliga för allmänheten. För tillfället utbildar Aromi-teamet nya användare, eftersom även hemservicemåltiderna snart kommer att beställas via Aromi.

Jag vet att mitt jobb som kock gör skillnad

Det började under lektionerna i huslig ekonomi i högstadiet – ett intresse för matlagning. Det intresset fick Toni Ström att välja kockstudier och ledde till arbete i storhushållskök genast efter armén. Vasa stads kök, med början från Fyrrykartano i Lillkyro, har blivit bekanta för Toni som har jobbat i dem både som vikarierande matservicearbetare och som kock. Toni inledde sitt nuvarande arbete som dietkock i TeeSes stora områdeskök år 2019, och fick avlägga examen som dietkock vid sidan av arbetet.

Humor vid en soppkastrull

Sari Eerola har mer än 30 års erfarenhet från köksbranschen. För närvarande arbetar hon som köksförman på lunchrestaurangen Melinda på Vamia. Som förman ansvarar Sari för kökets dagliga drift, deltar i beredningen av mat och kontrollerar kvalitet. I sin roll är hon också ansvarig för beställning av livsmedel, effektiv användning av råvaror och egenkontroll. I arbetet ingår också arbetsintroduktion för nyanställda samt praktiska arbetsledningsuppgifter.