TeeSe Botnia Oy Ab:s tekniska tjänster producerar logistik- och fastighetstjänster för Vasa stad och andra ägarkunder. I fastighetstjänsterna ingår fastighetsskötsel och -underhåll, byggtjänster samt energi- och fastighetsövervakning. I logistiktjänsterna ingår olika typer av transport.

 

Bekanta dig med våra tjänster