TeeSe Botnia producerar tekniska tjänster omfattar logistik- och fastighetstjänster för Vasa stad och andra ägarkunder. I fastighetstjänsterna ingår allt från fastighetsskötsel till övervakning. I logistiktjänsterna ingår olika typer av skjutsar och materialservice.

 

Bekanta dig med våra tjänster