Fastighets- och logistiktjänster

Vi producerar fastighets- och logistiktjänster på ett ansvarsfullt sätt för Vasa stad och andra kunder. I tjänsterna ingår bland annat fastighetsskötsel, renoveringar, transporter av varor och människor samt upphandling.

 

Läs mer

Rengöringstjänster

Vi erbjuder rengöringstjänster och olika relaterade tjänster både som eget arbete och som köptjänst. Vi betjänar bland annat olika enheter på Vasa centralsjukhus, olika enheter inom social- och hälsovården samt Vasa stads fastigheter.

 

Läs mer

Mattjänster

Vår mattjänst har bland annat Vasa stads daghem och skolor som kunder, samt olika enheter inom social- och hälsovården. Förutom att erbjuda smakrik mat satsar vi på att främja hälsosamma matvanor.

 

Läs mer

Att jobba för TeeSe

Karriärstory

Bekanta dig med våra anställda! Hos oss jobbar verkliga vardagshjältar som ser till att vi alla har en fungerande vardag.

Läs mer

Lediga jobb

Här hittar du våra matlistor

Aktuellt

Humör över en sopppanna

Sari Eerola har mer än 30 års erfarenhet inom köksindustrin. Hon arbetar för närvarande som köksförman på lunchrestaurangen Melinda på Vamia. Som köksförman ansvarar Sari för den dagliga driften av köket, deltar i beredningen av mat och observerar kvalitet. I sin roll är hon också ansvarig för att beställa mat, samt effektiv användning av råvaror och självkontroll. I arbetet ingår också förtrogenhet med nyanställda och praktiska arbetshanteringsuppgifter.

Biovåg användarupplevelserna på TeeSe Botnia

På Campus Lykeion har Biovåg varit i dagligt bruk sedan mitten av februari. Användarupplevelserna har varit stor del positiva användarupplevelser.   Utmaningarna med att komma in i och använda enheten har uppfyllts för att möta det synkroniserade behovet, och den dagliga användningen fortsätter smidigt, till och med omärkligt.    Vi har redan fått goda resultat av övervakningen…