Fastighets- och logistiktjänster

Vi producerar fastighets- och logistiktjänster på ett ansvarsfullt sätt för Vasa stad och andra kunder. I tjänsterna ingår bland annat fastighetsskötsel, renoveringar, transporter av varor och människor samt upphandling.

 

Läs mer

Rengöringstjänster

Vi erbjuder rengöringstjänster och olika relaterade tjänster både som eget arbete och som köptjänst. Vi betjänar bland annat olika enheter på Vasa centralsjukhus, olika enheter inom social- och hälsovården samt Vasa stads fastigheter.

 

Läs mer

Mattjänster

Vår mattjänst har bland annat Vasa stads daghem och skolor som kunder, samt olika enheter inom social- och hälsovården. Förutom att erbjuda smakrik mat satsar vi på att främja hälsosamma matvanor.

 

Läs mer

Sommarrekry fortsätter!
Att jobba för TeeSe

Karriärstory

Bekanta dig med våra anställda! Hos oss jobbar verkliga vardagshjältar som ser till att vi alla har en fungerande vardag.

Läs mer

Group 11104

Lediga jobb

Här hittar du våra matlistor

Aktuellt

Personalens välmående i fokus

På TeeSe handlar ansvarstagande framför allt om konkreta gärningar. Vi beaktar utsläppen från våra logistiktjänster, minimerar svinnet vid matproduktion och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet i alla branscher för att kunna erbjuda våra kunder och därmed också kommuninvånare så högklassiga och kostnadseffektiva tjänster som möjligt. Och det vi upplever som särskilt viktigt är vårt sociala ansvar – i fråga om såväl personalens som våra kunders välmående. Med personalens arbetsförmåga och välmående som högsta prioritet har vi även genomfört ett projekt för ledning av arbetsförmåga, något som har systematiskt har tagit oss närmare våra mål.

Som anstaltsvårdare känner man sig uppskattad

Katja Mäenpää, arbetsledare inom TeeSes rengöringtjänster har lång erfarenhet från städbranschen. Färdigheten och glädjen av att jobba med egna händer har hon fått i arv från mamma. Katja, som började jobba som anstaltsvårdare redan som 17 åring, har under årens lopp avlagt bl.a. ett yrkesexamen i arbete som teamledare, och jobbar idag som förman. Idag är det på Katjas ansvar att möjliggöra en smidig vardag i arbetet för de cirka 30 anstaltsvårdare som utgör Katjas ”utvidgade familj”. Det innebär bl.a. vikarie- och semesterarrangemang, materialbeställningar samt att ordna rätt arbetsutrustning till ett antal olika städobjekt.

Faktureringsadressen ändras 16.1.2023

TeeSe Botnia Oy Ab:s (2859365-3) faktureringoperatör samt faktureringsadressen ändras f.r.o.m 16.1.2023. Ny operatör är Apix Messaging Oy. Vänligen notera, att i framtiden tar vi emot endast e-fakturor. Mer information hittar man på företagets webbsidor på https://www.teese.fi/sv/faktureringsadress/.