Fo-nummer: 2859365-3

Faktureringsadress för e-fakturor:

E-faktura operatör: Apix Messaging Oy
E-faktura adress: 003728593653
Operatörens förmedlar-ID: 003723327487

Vi tar emot endast e-fakturor. Ifall ni har inte möjlighet att leverera fakturan direkt från faktureringssystem, kan ni använda leverantörsportal på www.laskumappi.fi. Portalen kräver registrering.

Den enhet (fyrsiffrig ID) som ska faktureras ska ovillkorligen uppges på fakturan (OrderIdentifier), så att fakturan riktas till rätt handläggare.

Vi täcks av omvänd mervärdesskatteskyldighet
Vårt företag är en byggtjänsthandlare i den mening som avses i artikel 8c (686/2010) i mervärdesskattelagen (686/2010) för vilken försäljningen av byggtjänster omfattas av den så kallade omvända skattskyldigheten.

Ifall ni har frågor gällande fakturering, kontakta vår ekonomiförvaltning laskutus(a)teese.fi. Gällande tekniska frågor och faktureringsportal kontakta operatör Apix Messaging Oy´s kundservice (09) 4289 1324, servicedesk(a)apixmessaging.com eller pv.servicedesk(a)apix.fi (faktureringsportal).