Fo-nummer: 2859365-3
Fakturor levereras primärt som e-faktura
Faktureringsadress för e-fakturor:

E-faktura operatör: CGI
E-faktura adress: 003728593653
Operatörens förmedlar-ID: 003703575029

Faktureringsadress:

TeeSe Botnia Oy Ab
(Beställande enhet/beställare)
PB 167
65101 Vasa

Den enhet som ska faktureras och ev. namnet på beställaren ska ovillkorligen  uppges på fakturan, så att fakturan riktas till rätt handläggare