TeeSe Botnia Oy Ab respekterar den egna personalens, kundernas  och andra intressegruppers rättigheter och integritet. Våra dataskyddsprinciper och -policy följer EU:s allmänna dataskyddsdirektiv (EU) 2016/679 och den nationella lagstiftningen.