TeeSe Botnia Oy Ab kunnioittaa oman henkilöstönsä, asiakkaidensa ja sidosryhmiensä organisaatioihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyden suojaa. Tietosuojaperiaatteemme ja -käytäntömme perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 sekä kansalliseen tietosuojalakiin.