Tuotamme puhtauspalveluja ja erilaisia oheispalveluja Vaasan keskussairaalan eri yksikköihin, sosiaali- ja terveystoimen kohteisiin sekä Vaasan kaupungin kiinteistöihin omana työnä sekä ostopalveluna. Työmme on monipuolista ja asiakaslähtöistä. Palvelumme on laadukasta sekä kustannustehokasta.

Toimintamme

Henkilöstöömme kuuluu n. 350 laitoshuoltajaa ja toimimme 24 h vuorokaudessa. Työkohteesta riippuen työ voi olla aamu-, ilta-, viikonloppu-  ja/tai yötyötä. Työkohteitamme ovat esim. koulut, päiväkodit, erilaiset liikuntatilat, kirjasto, teatteri, vuodeosastot, toimenpideyksiköt, poliklinikat, toimistotilat jne. Puhdistuspalvelut vastaa n. 400 000 neliön puhtaudesta. Työt toteutamme ajanmukaisilla siivousvälineillä ja –koneilla.

Tavoitteemme

Tavoitteemme on ylläpitää, kehittää ja luoda edellytykset asiakkaiden hyvinvoinnille ja päivittäiselle elämänlaadulle, jossa ihmisen terveys, puhtaus ja viihtyisyys korostuu. Päämääränämme on, että potilaat, asiakkaat sekä henkilökunta ovat tyytyväisiä  palveluihimme. Saavuttaaksemme tavoitteemme pyrimme siihen, että jokaisella vakituisella laitoshuoltajalla on alan koulutus.

Puhdistuspalvelujohtaja: Tiina Blom, tiina.blom@teese.fi