TeeSe Botnian puhdistuspalvelun ammattitaitoinen henkilöstö huolehtii tuhansien neliöiden puhtaudesta ja asiakastyytyväisyydestä, joka pohjautuu hyvään asiakastuntemukseen ja ymmärrykseen asiakkaan toiminnasta.

Laitoshuollon palvelutuotteemme ovat

 • tilojen puhtaanapito
 • erilaiset avustavat huoltotehtävät
 • asiakaspalvelutehtävät
 • laitoshuoltopalveluiden palvelumuotoilu.

Laadukkaasti toteutettu mitoitus ja palvelumuotoilu luovat edellytykset oikein määritellylle henkilömitoitukselle sekä viihtyisälle ja turvalliselle ympäristölle.

Työntekijämme työskentelevät monipuolisissa asiakasympäristöissä. Tarjoamme puhdistuspalveluja Vaasan kaupungille muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, kulttuuritiloissa, toimistoissa sekä liikelaitoksissa. Lisäksi huolehdimme esimerkiksi sairaaloiden, terveysasemien sekä palvelutalojen puhtaanapidosta Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Palvelutarjontamme

Ylläpito­siivous

Ylläpitosiivous toteutetaan kaikissa palvelukohteissa. Ylläpitosiivouksessa tilat siivotaan käyttäjille toimiviksi ja viihtyisiksi. Siivous tehdään kohteelle sopivalla aikavälillä säännöllisesti. Siivouksen lopputuloksen tulee vastata tiloille asetettuja puhtausvaatimuksia sekä hygienian että esteettisyyden näkökulmasta.

Ylläpitosiivouksessa puhdistus kohdistuu lattiapintoihin, kosketuspintoihin, toiminnassa käytettäviin kalusteisiin ja tasopintoihin. Ylläpitosiivoukseen kuuluu myös jaksottaisia tehtäviä, kuten tehostettua siivousta.

Perussiivous

Perussiivoukset toteutetaan sovitulla laajuudella. Perussiivous pitää pinnat kunnossa sekä pidentää kiinteistön käyttöikää. Siivouksessa poistetaan pinttynyt lika, jota ei enää ylläpitosiivouksen menetelmin saada pois.

Perussiivousta on

 • ikkunoiden pesu
 • kattojen, seinien, ovien ja kiinteiden kalusteiden puhdistus
 • yläpölyjen poisto muun muassa valaisimien ja ilmastointiputkien päältä
 • lattioiden tarpeenmukainen puhdistus ja pintakäsittely.

Erikoissiivous

Hoidamme muutto- ja remonttisiivouksia, mutta meidät voidaan kutsua paikalle myös vahingon sattuessa. Tulemme paikalle lyhyelläkin varoitusajalla ja teemme työmme tehokkaasti sekä ammattitaitoisesti.

Erikoissiivouksia ovat muun muassa

 • muutto-, remontti-, home- ja ilkivaltasiivoukset
 • henkilövahinkojen jälkeiset siivoukset
 • juhlien ja tilaisuuksien jälkeiset siivoukset
 • kiinteistöjen käyttöönotto- ja loppusiivoukset
 • pintojen desinfioinnit

Muut huolto­tehtävät

Ylläpito-, perus- ja erikoissiivousten lisäksi tarjoamme avustavia huoltotehtäviä, kuten muun muassa

 • ruokahuoltoa
 • vuodehuoltoa
 • jätehuoltoa
 • apuvälinepuhdistusta.

Asiantuntijapalvelut

Puhdistuspalveluiden mitoitus varmistaa oikean resursoinnin ja laadun toteutumisen. Kun tiedetään, paljonko tilan siivoamiseen ja muihin sovittuihin oheispalveluiden hoitamiseen menee aikaa ja kuinka usein tila kannattaa siivota, mahdollistaa se aidosti kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen. Tarjoamme myös siivoustyön muuta asiantuntijakonsultointia sekä tarkastustehtäviä ja valvontaa esimerkiksi rakennus- ja remonttikohteissa

Vastuullista puhdistuspalvelua

Kestävä kehitys on meille jatkuvaa ja ohjattua toiminnan muutosta. Huomioimme ympäristön, ihmisen ja talouden merkityksen tasavertaisesti päätöksenteossamme ja toiminnassamme. Palvelukokonaisuudet suunnitellaan aina yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeidensa pohjalta ja asiakastyytyväisyyttä seurataan aktiivisesti TeeSen asiakkuudenhoitomallin mukaisesti.  

Panostamme myös henkilöstömme hyvinvointiin sekä heidän osaamisensa pitkäjänteiseen kehittämiseen muun muassa koulutusten, perehdytyksen ja työhönopastuksen keinoin. Yhteistyössä TeeSen ruokapalveluiden kanssa takaamme asiakkaillemme toimivan palvelukokonaisuuden sekä henkilökunnallemme mahdollisuuden hyödyntää monipuolista osaamistaan yhdistelmätyössä.

Uutiset

TeeSen uudet oppisopimusopiskelijat aloittivat työnsä

TeeSe rekrytoi loppukeväällä kymmenkunta laitoshuoltajan työstä kiinnostunutta, jotka aloittivat 15.8. oppisopimuskoulutuksen TeeSen työntekijöinä. Vamian kanssa tehtävän oppisopimusyhteistyön kautta TeeSe pyrkii vastaamaan puhtauspalvelualan työvoimahaasteeseen sekä saamaan sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä vakituiseen työhön.

Siivoustyön arvostus näkyy tekijälleen

TeeSen puhdistuspalveluiden työnjohtaja Katja Mäenpää on todellinen siivousalan konkari, jolle käsillä tekemisen taito ja työn ilo ovat siirtyneet äidin perintönä. Jo 17-vuotiaana alkanut ura laitoshuoltajana on monien välivaiheiden kautta edennyt lähiesihenkilötyön ammattitutkintoon ja lähiesihenkilön tehtäviin. Arjessa Katja mahdollistaa, että hänen ”laajennetun perheensä” eli noin 30 laitoshuoltajan työ sujuu sijaisjärjestelyineen, lomineen, tarviketilauksineen ja välineineen mitä moninaisemmissa siivouskohteissa.

Hanna jakaa ja hyödyntää omaa pitkää kokemustaan työnjohtajana

Hanna Tikkanen aloitti TeeSellä työskentelyn viime vuoden elokuussa, puhdistuspalveluiden työnjohtajana sairaalapuolella. Hannan toimenkuva on hyvin monipuolinen. Työnjohtajan toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi laadun varmistaminen, työntekijöiden työsuhdeasioiden hoitaminen sekä henkilöstön- ja työolosuhteiden kehittäminen. Hanna toimii 40 ammattilaisen työnjohtajana.