Tekniset palvelut

Tuotamme vastuullisesti kiinteistö- sekä logistiikkapalveluja Vaasan kaupungille ja muille asiakkaille. Tarjoamme muun muassa kiinteistönhoitoa, korjausrakentamista, henkilö- ja tavarakuljetuksia sekä hankintapalveluja.

Lue lisää

Puhdistus­palvelut

Tarjoamme puhdistus- ja erilaisia oheispalveluja sekä omana työnä että ostopalveluna. Palvelemme muun muassa Vaasan keskussairaalan eri yksiköitä, sosiaali- ja terveystoimen kohteita sekä Vaasan kaupungin kiinteistöjä.

Lue lisää

Ruoka­palvelut

Ruokapalvelujemme asiakkaita ovat esimerkiksi Vaasan kaupungin päiväkodit ja koulut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt. Maistuvan ruoan tarjoamisen lisäksi panostamme terveellisten ruokailutottumusten edistämiseen.

Lue lisää