TeeSe toimii omistajiensa yhteishankintayksikkönä ja vastaa yhteishankintasopimusten kilpailuttamisesta, päätöksenteosta ja sopimushallinnasta. Tällä hetkellä TeeSen omistajina ovat perustajaosakkaiden Vaasan kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lisäksi seuraavat kunnat ja kaupungit: Isokyrö, Kristiinankaupunki, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö ja Vöyri. Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat voivat halutessaan hyödyntää TeeSen kilpailuttamia yhteishankintasopimuksia TeeSen välillisen omistajuuden perusteella.

TeeSen kilpailuttamiin yhteishankintasopimuksiin sitoudutaan toimittamalla TeeSen hankintapalveluihin allekirjoitettu sitoumuslomake hankintakohtaisesti ennen tarjouskilpailun käynnistämistä tai viimeistään ennen kuin sopimukseen sitoutuva yhteisö ryhtyy hyödyntämään yhteishankintasopimusta.

TeeSen yhteishankintoina kilpailutetaan toistaiseksi vain sellaisia hankintasopimuksia, joihin on saatu etukäteissitoumus vähintään Vaasan kaupungilta. Kilpailutukset valmistellaan yhteistyössä hankintaan sitoutuneiden yhteisöjen edustajien kanssa.

TeeSen yhteishankintasopimuksissa tavaroiden ja / tai palveluiden hintoihin sisältyy TeeSen palvelumaksu (komissio), jonka sopimustoimittajat tilittävät suoraan TeeSelle. Komissiomaksun suuruus määritellään kilpailutuskohtaisesti hankinnan arvioidun kokonaisarvon perusteella. Komissiomaksu vaihtelee 1-3 % välillä, keskimääräinen komissiomaksu on tällä hetkellä noin 1,2 %.

Hankintailmoitukset: Hilma

Tarjouspyynnöt: Tarjouspalvelu.fi

Yhteishankintasopimusluettelo

Tarkemmat sopimustiedot asiakkaille Extranet

 

Erillishankinnat ja muut asiantuntijapalvelut

TeeSen hankintapalvelut tuottavat myös TeeSen omistajayhteisöjen toimeksiantojen perusteella ennakoidulta arvoltaan hankintalain mukaiset kynnysarvot ylittävien julkisten hankintojen kilpailutuksia sähköisessä kilpailutusjärjestelmässä sekä muita hankintoihin liittyviä asiantuntijapalveluita.