TeeSe fungerar som en gemensam upphandlingsenhet åt sina ägare och ansvarar för konkurrensutsättningen, beslutsfattandet och avtalshanteringen av gemensamma upphandlingar. Förutom de grundande medlemmarna, har följande kommuner och städer för närvarande anslutit sig som ägarkommun till TeeSe: Storkyro, Kristinestad, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes och Vörå.

Vasa stads sjukvårdsdistrikts medlemskommuner har möjlighet att utnyttja de av TeeSe konkurrensutsatta gemensamma upphandlingsavtal på grundval av indirekt ägande.

Anslutning till TeeSes gemensamma upphandlingar sker avtalsvis eller per upphandling genom att skicka en undertecknad förbindelse (åtagande) under beredningen av anbudsförfrågan eller vid ett redan ingånget avtal innan upphandling.

TeeSe konkurrensutsätter tills vidare endast sådana upphandlingsavtal som vi fått förhandsförbindelse på, åtminstone från Vasa stad. Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med de anslutna samfundens representanter.

I TeeSes avgift för gemensamma upphandlingsavtal varor/tjänster ingår TeeSes serviceavgift (kommission), som avtalsleverantören redovisar direkt till TeeSe. Storleken på kommissionsavgiften beror på upphandlingens uppskattade helhetsvärde. Kommisionsavgiften varierar mellan 1–3 %, nu för tillfället är avgiften i medeltal 1,2 %.

Upphandlingsannonser: Hilma

Anbudsbegäran: Tarjouspalvelu.fi

Yhteishankintasopimusluettelo

Grundligare avtalsinformation till kunderna Extranet

 

Upphandling på uppdrag och andra sakkunnigtjänster

TeeSes upphandlingstjänster genomför också enligt uppdrag från samarbetsägarna offentliga upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet i det elektroniska upphandlingssystemet samt erbjuder sakkunnigtjänster i upphandlingsärenden.