TeeSe Botnia ansvarar för förberedning, genomförande och administration av upphandlingen. Vi tar också hand om de avtal som berör avtalsperioden. Dessutom erbjuder vi expertjänster inom upphandling, såsom konsultering och helhetsplanering.

 

 

Hos oss jobbar sex personer som är specialiserade på upphandlingar. Tack vare deras expertis kan vi erbjuda alla våra tjänster från början till slut på ett noggrant sätt och genom att lyssna på kunderna behov.

 

Vårt serviceutbud

Gemensamma upphandlingar

Vi fungerar som en enhet för gemensamma upphandlingar för våra ägare, och ansvarar för konkurrensutsättning, beslutsprocess och avtal. Gemensamma upphandlingar görs för sådana avtal som vi fått en förhandsöverenskommesle om, åtminstone av Vasa stad.

Vi förbereder upphandlingarna tillsammans med representanter för de enheter vi gör upphandlingen för. För att delta i TeeSes gemensamma upphandlingar bör man förbinda sig genom att skicka ett undertecknat formulär till TeeSes upphandlingstjänst. Detta bör göras innan upphandlingen startas, eller senast innan den enhet som förbinder sig till avtalet börjar utnyttja det gemensamma upphandlingsavtalet.

 

Upphandling på uppdrag och andra experttjänster

TeeSes upphandlingstjänster genomför också enligt uppdrag från samarbetsägarna offentliga upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet i det elektroniska upphandlingssystemet samt erbjuder sakkunnigtjänster i upphandlingsärenden.

 

Nyttiga länkar

Ta kontakt

Upphandlingstjänster
tfn 06 212 5003 | hankintapalvelut(at)teese.fi

Mikko Kotimäki, servicechef
tfn 040 357 9996 | mikko.kotimaki(at)teese.fi

 

Ari Hietaharju, upphandlingsexpert
tfn 040 168 1529 | ari.hietaharju(at)teese.fi

Ari-Tapio Hautala, upphandlingsexpert
tfn 040 352 9458 | ari-tapio.hautala@teese.fi

Minna Kaasalainen, upphandlingsexpert
tfn 040 190 6237 | minna.kaasalainen(at)teese.fi

Pirjo Kekäläinen, upphandlingsexpert
tfn 040 182 3431 | pirjo.kekalainen(at)teese.fi

Birgitta Hakala, upphandlingsberedare
tfn 040 571 1854 | birgitta.hakala(at)teese.fi