Group 11104

Lediga jobb

Anslut dig till TeeSes yrkesskickliga team

Mattjänster

 • matservicearbetare
 • kock / dietkock
 • serviceansvarig
 • köksarbetsledare
 • serviceförman
 • medlem i Aromi-teamet
 • servicechef
 • branschdirektör

Fastighets- och logistiktjänster

 • fastighetsskötare
 • servicemontör
 • proffs inom byggbranschen
 • proffs inom husteknik
 • chaufför (gods- och persontransporter)
 • internlogistikarbetare
 • körarrangör
 • transportförman
 • arbetsledare
 • servicechef
 • branschdirektör

Stöd- och upphandlingstjänster

 • uppgifter inom personalförvaltningen
 • uppgifter inom ekonomiförvaltningen
 • upphandlingssakkunnig
 • IT
 • kvalitet
 • kommunikation

Läroavtal = examen + avlönat arbete under studierna

TeeSe och Vamia har läroavtalssamarbete. Om du är intresserad av att jobba inom rengöringsbranschen, sök till våra lediga jobb eller fyll i öppen ansökan i listan ovan. Du kan öven kontakta Vamias läroavtalstjänst och fråga efter följande möjlighet till att inleda läroavtalsutbildning: oppisopimus@vamia.fi

Se video om läroavtalsutbildning för den som vill bli anstaltsvårdare

Lämna in en öppen ansökan - det lönar sig

Vi söker ständigt efter olika typer av arbetstagare för en mängd olika uppgifter i våra olika branscher.

Om vi just nu inte har något passligt att erbjuda dig, men du ändå är intresserad av att jobba hos oss, så kan du lämna in en öppen ansökan.

Lämna in en öppen ansökan.

Sök till TeeSes vikariatregister

Är du intresserad att jobba inom mat- eller rengöringstjänster, men utan att förbinda dig för en längre tid? Om du svarade JA, lönar det sig att söka till oss som vikarie. Nu är vi ute efter både heltids- och deltidsvikarier för olika långa anställningar inom mat- och rengöringstjänster.

Läs mera och ansök!

Karriärberättelser

Jag vet att mitt jobb som kock gör skillnad

Det började under lektionerna i huslig ekonomi i högstadiet – ett intresse för matlagning. Det intresset fick Toni Ström att välja kockstudier och ledde till arbete i storhushållskök genast efter armén. Vasa stads kök, med början från Fyrrykartano i Lillkyro, har blivit bekanta för Toni som har jobbat i dem både som vikarierande matservicearbetare och som kock. Toni inledde sitt nuvarande arbete som dietkock i TeeSes stora områdeskök år 2019, och fick avlägga examen som dietkock vid sidan av arbetet.

Lyckad upphandling är alltid mitt huvudmål

Ari Hietaharju har arbetat som upphandlingssakkunnig på TeeSe Botnia sedan våren 2022. Som en del av TeeSes upphandlingsteam på sex personer hanterar han främst Vasa stads upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärde och upphandlingsprocesser från förhandsutredningar till upprättande av avtalshandlingar. Arbetet är givande, och hela upphandlingsteamet jobbar sammansvetsat mot samma mål. Ari jobbar också delvis på distans hemifrån i Seinäjoki varje vecka.

Som anstaltsvårdare känner man sig uppskattad

Katja Mäenpää, arbetsledare inom TeeSes rengöringtjänster har lång erfarenhet från städbranschen. Färdigheten och glädjen av att jobba med egna händer har hon fått i arv från mamma. Katja, som började jobba som anstaltsvårdare redan som 17 åring, har under årens lopp avlagt bl.a. ett yrkesexamen i arbete som teamledare, och jobbar idag som förman. Idag är det på Katjas ansvar att möjliggöra en smidig vardag i arbetet för de cirka 30 anstaltsvårdare som utgör Katjas ”utvidgade familj”. Det innebär bl.a. vikarie- och semesterarrangemang, materialbeställningar samt att ordna rätt arbetsutrustning till ett antal olika städobjekt.