IMG_20220608_120759

Hanna delar och bygger på sin egen långa erfarenhet som förman

Hanna Tikkanen började arbeta på TeeSe i augusti förra året med rengöringsservice som förman på sjukhussidan. Hannas arbetsbeskrivning är mycket varierande. Arbetsbeskrivningen för förmannen inkluderar till exempel att säkerställa kvalitet, hantera anställningsrelationer och utveckla bemanning och arbetsvillkor. Hanna arbetar som förman för 4o proffs.