IMG_20220608_120759

Hanna delar och bygger på sin egen långa erfarenhet som förman

Hanna Tikkanen började arbeta på TeeSe i augusti förra året med städservice som förman på sjukhussidan. Hannas arbetsbeskrivning är mycket varierande. Arbetsbeskrivningen för förmannen inkluderar till exempel att säkerställa effektivitet, hantera anställningsrelationer och utveckla bemanning och arbetsvillkor. Hanna arbetar som förman för 4o proffs.