oppisopimusryhmä_perehdytys_14.8.2023 (2)

TeeSes nya anställda med läroavtal har börjat sin resa

Under våren rekryterade TeeSe ett tiotal personer intresserade av att arbeta som anstaltsvårdare; 15.8 inledde de sin läroavtalsutbildning som TeeSe-anställda. Genom läroavtalssamarbetet med Vamia strävar TeeSe efter att tackla arbetskraftsbristen inom rengöringssektorn och locka kompetenta och engagerade arbetstagare för fast anställning.

De nya läroavtalsstuderandena som har börjat på TeeSes rengöringstjänster i mitten av augusti lönearbetar samtidigt som de tar en yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen hos Vamia. Målet är att gruppen ska bli färdig med sina studier senast vid utgången av 2024. Läroavtal är ett praktiknära sätt att studera, och studierna består i huvudsak av inlärning i arbetet, dvs. på något av TeeSes rengöringsobjekt. I arbetstiden ingår en närundervisningseftermiddag per vecka. Servicecheferna för TeeSes rengöringstjänster, Merja Talvitie och Kaija Kellokoski-Pakkala, såg redan i julivärmen fram emot de nya anställda.Några av de valda läroavtalsstuderandena började arbeta för TeeSes rengöringstjänster som sommarvikarier redan innan läroavtalet började.

– Det är fantastiskt att de har sökt sig till läroavtalsutbildning på eget initiativ. I den nya gruppen läroavtalsstuderande finns det anställda så att det räcker till både stadens objekt och sjukhusets avdelningar, säger Kaija nöjd.

Under introduktionstillfället på TeeSe gick man igenom TeeSe som företag och frågor som rör anställningsförhållandet. Efter introduktionen bestod den första veckans program bl.a. av att de studerandena lärde känna sin arbetsplats, deltog i närundervisning på Vamia och började i arbetet.

Tre av studerandena arbetar på centralsjukhuset och sex i Vasa stads skolor och kontor. Även om de sk. obligatoriska studierna är desamma för alla, fokuserar utbildningen av de anstaltsvårdare som jobbar på sjukhuset särskilt på hygien.

I den nya gruppen läroavtalsstuderande finns det anställda så att det räcker till både stadens objekt och sjukhusets avdelningar.

Samarbetet i läroavtalsfrågor gynnar rekrytering

Tiina Blom, direktör, Rengöringstjänster, deltog 14.8 i introduktionstillfället som ordnades för de nya TeeSe-anställda läroavtalsstuderandena och följde nyfiket när studerandena presenterade sig.  

Tiina Blom, direktör, Rengöringstjänster, TeeSe Botnia

– Jag fick en riktigt bra känsla av att vi har lyckats rekrytera människor som motiveras av utbildning. Det fanns till exempel flera personer som håller på att byta bransch, personer som har sommarjobbat för oss tidigare och även någon som precis hade flyttat till orten, säger Tiina.

TeeSes HR-direktör Susanna Arpiainen berättar varför TeeSe beslutade att sätta igång en egen rekrytering för att få fler läroavtalsstuderanden till rengöringsbranschen.

Susanna Arpiainen, HR-direktör, TeeSe Botnia

– Vi har ett ständigt behov av yrkeskunnig arbetskraft inom rengöringstjänster, och vi tänkte att en examen som man tar i samband med ett avlönat arbete skulle kunna sänka tröskeln att ansöka. Även om Vamias läroavtalsgrupp är öppen för alla sökande, har vi som arbetsgivare kunnat påverka utbildningen t.ex. genom att komma överens om vissa valbara kurser som bäst passar för jobbet på TeeSe. Vi fick också möjlighet att den lämpligaste tidpunkten för närundervisningen i förhållande till arbetstiderna på TeeSes arbetsobjekt.

Studerandenas önskemål beaktas vid val av arbetsobjekt

Det jag framför allt förväntar mig av utbildningen är att lära mig mer om städordning, -verktyg och -medel.
Tiina Rantasalo ser fram emot att lära sig mer om rengöringsservicebranschen.

Redan i samband med urvalsintervjuer som hölls innan utbildningen började fick de nya läroavtalsstuderandena möjlighet att påverka sina blivande arbetsobjekt. Tiina Rantasalo, som tidigare har arbetat på sjukhus som närvårdare, är en av de läroavtalsstuderanden som valt att bytt yrke. Hon upplevde skiftarbetet och att ständig vara tillgänglig för kunder tungt, och därför vill hon på TeeSe – åtminstone till en början – ha ett dagarbete i något rengöringsserviceobjekt av Vasa stad. Tiina har redan på sommaren 2022 arbetat på TeeSes rengöringstjänster som vikarie, då på Vamias Hansa-campus och i fastigheterna på Grusgatan, så hon är redan bekant med några av objekten. TeeSes löfte om ny yrkeskompetens och ett fast jobb efter examen fick henne att söka till läroavtalsutbildningen.

– Jag tror att jobbet som anstaltsvårdare passar mig bra, eftersom det handlar om kundorienterad service, vilket jag gillar särskilt mycket. Det jag framför allt förväntar mig av utbildningen är att lära mig mer om städordning, -verktyg och -medel. Och naturligtvis har varje städobjekt sina egna knep som du måste lära dig, säger Tiina.

Läroavtal- en betydande satsning från arbetsgivaren

Tiina Ojala, som arbetat länge på TeeSe, fungerar för närvarande som servicechef med ansvar för utbildnings-, kvalitets- och läroavtalsfrågor.  Hon har också erfarenhet som utbildningsplanerare på Vamia. I den rollen var hon med och utformade bl.a. innehållet för läroavtalsutbildningen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen och utarbetade individuella läroplaner för studeranden.

– Läroavtalet är definitivt ett utmärkt sätt att lära sig just de färdigheter man behöver för sitt jobb. Varje vecka satsar TeeSe 3 timmar på den anställdas personliga utbildning, och utöver det får hen stöd av egen arbetsplatshandledare på arbetsplatsen. Kanske kan vi i framtiden tillämpa motsvarande system också inom TeeSes mattjänster.

Vamia har kontinuerlig ansökan till läroavtalsutbildning inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Om du är intresserad av läroavtalsutbildning och vill jobba som anstaltsvårdare på TeeSe, kontakta tiina.ojala@teese.fi.

Se även videon på Te-live sändning om vår rekryteringsprocess i våras: https://te-live.fi/lahetykset/53ntwJbsL