Härifrån kan du lämna in respons till TeeSe Botnia. Du kan skicka in det som anonymmen om du personligen vill  svar lämna in dina kontaktuppgifter. 

TeeSe Botnia leverarar vidare responsen tillpersonen/avdelningen som åtgärderna gäller. 

Berätta  utförligt som möjligt vilket serviceområde responsengäller  att vi kan skicka vidare det för behandling till rättinstans. 

Responsblankett