Via blanketten nedan kan du ge respons åt oss. Du kan skicka in din feedback anonymt, men om du vill få svar så behöver du ange dina kontaktuppgifter. TeeSe Botnia levererar vidare responsen till den berörda personen / avdelningen. Berätta så utförligt som möjligt vilket serviceområde responsen gäller så att vi kan skicka vidare det till rätt instans för behandling.

Responsblankett finns här

TeeSe Botnias kanal för anmälan om misstanke om oegentligheter  (whistleblowing)

Med Whistleblowing avses en tjänst med anmälningskanal genom vilken du kan ange oegentligheter eller misstänkta oegentligheter.  

Med TeeSe:s whistleblowing -blankett kan medlemmar i egen organisation och utomstående aktörer anmäla misstänkta oegentligheter. Misstanke som anmäls kan riktas såväl mot medlem i egen organisation som mot kund, leverantör eller annan intressentkompanjon.

Anmälan kan lämnas bland annat i följande fall: korruption, gynnande, ändrande av uppgifter, missbruk av företagets förmåner, hot eller påtryckning, bindningar mm.

Angivelser och misstankar behandlas konfidentiellt endast mellan personer som har behandlingsrätt. För personen som misstänks för missbruk förblir uppgiftslämnaren alltid anonym.  

Anmäl misstänkt missbruk:
Gör anmälan.

Följ läget för anmälan

Följ hur behandlingen av din anmälan framskrider och kommunicera med oss genom att logga in med koden du fick vid anmälan: 

Följ läget för anmälan.