Via blanketten nedan kan du ge respons åt oss. Du kan skicka in din feedback anonymt, men om du vill få svar så behöver du ange dina kontaktuppgifter. TeeSe Botnia levererar vidare responsen till den berörda personen / avdelningen. Berätta så utförligt som möjligt vilket serviceområde responsen gäller så att vi kan skicka vidare det till rätt instans för behandling.

Responsblankett finns här