Härifrån kan du lämna in respons till oss. Du kan skicka in det som anonymmen om du personligen vill  svar lämna in dina kontaktuppgifter. 
TeeSe Botnia leverarar vidare responsen tillpersonen/avdelningen som åtgärderna gäller. 
Berätta  utförligt som möjligt vilket serviceområde responsengäller  att vi kan skicka vidare det för behandling till rättinstans. 

Responsblankett