Den kunniga personalen på TeeSe Botnia Rengöringstjänster ser till att tusentals kvadratmeter hålls rena och kunderna nöjda. Kundnöjdheten grundar sig på att vi känner till kundernas behov och förstår deras verksamhet.

I utbudet ingår städning av utrymmen, olika typer av relaterade servicearbeten, kundservice och tjänstedesign. Tack vare tillräcklig dimensionering och tjänstedesign skapar vi förutsättningar för en trygg och trivsam miljö.

Vi utvecklar alltid tjänstehelheterna i samarbete med våra kunder, och beaktar då kundens verksamhet, utrymmen och behov.

För våra anställda inom Rengöringstjänster erbjuder vi intressanta och mångsidiga möjligheter att verka i olika typer av kundmiljöer. Vi arbetar för Vasa stad i till exempel daghem, skolor, läroanstalter, olika motionsutrymmen, kulturutrymmen och kontor. Dessutom jobbar vi i olika affärsverk ägda av Vasa stad samt i Österbottens Välfärdsområde på sjukhus, hälsocentraler och servicehus.

 

Våra tjänster

Våra tjänster skräddarsys alltid efter kundernas behov.

Underhållsstädning

Underhållsstädningen utförs i kundens utrymmen. Vi städar utrymmena så att de är trivsamma och fungerar i vardagen. Städningen utförs regelbundet med ett sådant intervall som passar utrymmet. Slutresultatet ska leva upp till de renhetskrav som utrymmet ställer både vad gäller hygien och estetik.

Under städningen rengör vi golv, beröringsytor och möbler som används i verksamheten. I underhållsstädningen kan det också ingå andra uppgifter som utförs tidivis, t.ex. effektiverad städning.

Grundstädning

Grundstädningen utförs i den skala vi kommit överens om. Grundstädningen håller ytirna i skick och förlänger utrymmets livslängd. På det sättet får man bort ingrott smuts som inte lossnar med vanlig underhållsstädning.

I grundstädningen ingår

 • fönstertvätt
 • rengörign av tak, väggar, dörrar och fasta möbler
 • dammtorkning av bl.a. lampor och ventilrör
 • lämplig rengöring och ytbehandling av golv

Specialstädning

Vi sköter om städningen vid flytt och renovering, men också vid olycksfall. Vi kan komma på plats också med kort varsel och sköter jobbet proffsigt och effektivt.

Specialstädning är bl.a.

 • städning vid flytt, renovering, mögel eller skadegörelse
 • städning efter personskador
 • städning efter fester och tillställningar
 • slutstädning av fastigheter
 • desinficering av ytor

Servicearbeten

Förutom underhålls-, grund- och specialstädning erbjuder vi också relaterade servicearbete, såsom

 • matservice
 • sängservice
 • avfallsservice
 • rengöring av hjälpmedel

Experttjänster

Genom rätt dimensionering av rengöringstjänsterna är det lätt att resursera rätt och hålla hög kvalitet. När man vet hur länge det tar att städa ett utrymme och hur ofta det lönar sig att göra det, kan man planera en tjänstehelhet som är kostnadseffektiv. Vi erbjuder också annan typ av konsultering gällande städtjänster, samt granskning och övervakning av till exempel byggprojekt och renoveringsobjekt.

 

Nyheter

TeeSes nya anställda med läroavtal har börjat sin resa

Under våren rekryterade TeeSe ett tiotal personer intresserade av att arbeta som anstaltsvårdare; 15.8 inledde de sin läroavtalsutbildning som TeeSe-anställda. Genom läroavtalssamarbetet med Vamia strävar TeeSe efter att tackla arbetskraftsbristen inom rengöringssektorn och locka kompetenta och engagerade arbetstagare för fast anställning.

Som anstaltsvårdare känner man sig uppskattad

Katja Mäenpää, arbetsledare inom TeeSes rengöringtjänster har lång erfarenhet från städbranschen. Färdigheten och glädjen av att jobba med egna händer har hon fått i arv från mamma. Katja, som började jobba som anstaltsvårdare redan som 17 åring, har under årens lopp avlagt bl.a. ett yrkesexamen i arbete som teamledare, och jobbar idag som förman. Idag är det på Katjas ansvar att möjliggöra en smidig vardag i arbetet för de cirka 30 anstaltsvårdare som utgör Katjas ”utvidgade familj”. Det innebär bl.a. vikarie- och semesterarrangemang, materialbeställningar samt att ordna rätt arbetsutrustning till ett antal olika städobjekt.

Hanna delar med sig av och bygger på sin långa erfarenhet som förman

Hanna Tikkanen började jobba på TeeSes rengöringstjänster i augusti 2021 som förman på sjukhussidan. Hannas arbetsbeskrivning är mycket mångsidig: den omfattar till exempel att säkerställa kvaliteten, ta hand om anställningsrelaterade frågor för sina anställda, samt att utveckla personalen och deras arbetsförhållanden. Hanna är förman för 4o proffs inom rengöringstjänster.