TeeSe Botnia Oy Ab:s logistiktjänster producerar högklassiga, prismässigt konkurrenskraftiga och ansvarsfulla transporter av både människor, varor och erbjuder också intern logistik.

I vårt serviceutbud ingår heltäckande transporter enligt kundernas önskemål och specialbehov. Vi tar hand om planering, organisering och uppföljning. Vi har ett eget stort nätverk inom transportbranschen och samarbetar tätt med lokala transportföretag.

Vårt serviceutbud

Skolskjutsar

TeeSe Botnias logistiktjänster har lång erfarenhet av planera och genomföra skolskjutsar i Vasa stad. Vi skjustar dagligen över 200 elever till skolan och tillbaka enligt fastslagna rutter. Utgångspunkten för vår verksamhet är säkerhet, våra chaufförer är erfarna proffs och våra bilar moderna och väl servade.

Vi samarbetar tätt med skolorna och myndigheterna och beaktar olika specialbehov som familjerna och eleverna har.

Vill du veta mer?

Persontransporter

Som beställningsarbete kan vi sköta transporter för till exempel klassresor, företagsbesök och hedersgäster. Transporteran planeras enligt kundernas behov och tidtabell. Vår utrustning består av minibussar med 16 eller 23 platser.

Vi har också ett tätt samarbete med lokala transportföretag och kan sköta upphandlingen för kundernas del, ifall våra egna resurser inte räcker till.

 

Varutransporter och flyttar

Våra varutransporter omfattar till exempel förnödenheter till kök, lager och sjukhus och också post- och värdetransporter.

Vi erbjuder också flyttar och transport av olika typer av föremål. Vi tar hand om allt från organisering till genomförande, inklusive flyttlådor.

Intern logistik

Vi sköter om de interna transporterna av mat, tvätt och avfall på Vasa centralsjukhus.

Vi hittar den bästa transportlösningen just för dig!

Ta kontakt

Terhi Hautalahti, servicechef
tfn 040 545 2961 | terhi.hautalahti(at)teese.fi

Beställningen av transporterna görs via e-post till kuljetustilaukset(at)teese.fi

Logistitjänsternas kontor tfn 040 153 7861 | kuljetustilaukset(at)teese.fi


Transporter av varor och personer 

Christian Mäkinen, logistikförman
puh. 040 153 7861 | christian.makinen(at)teese.fi


Vasa centralsjukhus – intern logistik och varutransport

Kristian Öhman, arbetsledare
tfn 040 656 8823 | kristian.ohman(at)teese.fi

ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR I SKOLSKJUTSARNA 

Om eleven blir sjuk eller av andra orsaker inte behöver skolskjuts ska vårdnadshavaren meddela detta till TeeSe Botnias kontor för logistiktjänster. Man kan ringa eller messa till fölande nummer: 040 153 7861

Andra mer långvariga ändringar i skolskjutsbehovet meddelas till den egna skolan och till administrationen för den grundläggande utbildningen. Kontakta tjänsteplanerare på tfn 040 515 0388 eller e-post saija.salo@vaasa.fi.

Korta ändringar i skolskjutsbehovet, som beror på skolans egen verksamhet, ska vårdnadshavaren eller skolan ordna själv.