Tekniska tjänster

Vi producerar fastighets- och logistiktjänster på ett ansvarsfullt sätt för Vasa stad och andra kunder. I tjänsterna ingår bland annat fastighetsskötsel, renoveringar, transporter av varor och människor samt upphandling.

Läs mer

Rengöringstjänster

Vi erbjuder rengöringstjänster och olika relaterade tjänster både som eget arbete och som köptjänst. Vi betjänar bland annat olika enheter på Vasa centralsjukhus, olika enheter inom social- och hälsovården samt Vasa stads fastigheter.

Läs mer

Mattjänster

Vår mattjänst har bland annat Vasa stads daghem och skolor som kunder, samt olika enheter inom social- och hälsovården. Förutom att erbjuda smakrik mat satsar vi på att främja hälsosamma matvanor.

Läs mer