TeeSe Botnia Oy Ab inledde sin verksamhet 2018, och producerar tjänster åt sina ägarkunder i Österbotten. Företagets verksamhet är indelad i tre delar, varav rengöringstjänsterna är störst. I verksamhetsområdet ingår både städtjänster och andra typer av relaterade tjänster. Mattjänsterna är det näst största området med ett nätverk på över 50 kök. Det tredje verksamhetsområdet innehåller fastighets- och logistiktjänster.

Är du intresserad av TeeSes verksamhet? Ta gärna kontakt!

Förvaltning

Sanna Ihanamäki 
verkställande direktör
(föräldraledig fram till slutet av 2024)
tel. 050 301 0182  sanna.ihanamaki(at)teese.fi 


Matti Lintala
Tf. vd, ekonomidirektör  
 
tel. 040 730 6300 
matti.lintala(at)teese.fi
Susanna Arpiainen
HR-direktör
 
tel. 040 868 1096  susanna.arpianen(at)teese.fi

Rengöringstjänster


Tiina Blom
direktör, rengöringstjänster
 
tel. 040 592 4803 
tiina.blom(at)teese.fi 

Merja Talvitie
servicechef
Vasa stads område
tel. 040 351 9270 
merja.talvitie(at)teese.fi

Kaija Kellokoski-Pakkala
servicechef
Österbottens välfärdsområde
tel. 040 668 6975 
kaija.kellokoski-pakkala(at)teese.fi

Läs mer om vår rengöringstjänster.

Mattjänster


Minna Jokinen
direktör, mattjänster
tel. 040 529 6387
minna.jokinen(at)teese.fi

Katja Imppola
servicechef 
Österbottens välfärdsområde
tel. 040 486 5813 
katja.imppola(at)teese.fi

Hanna Elomaa
servicechef
skolor och daghem
tel. 040 577 7885 
hanna.elomaa(at)teese.fi

Läs mer om vår mattjänster.

Tekniska tjänster

Mika Haanpää
direktör, tekniska tjänster
tel. 040 154 5462
mika.haanpaa(at)teese.fi 

Mikael Tuori
servicechef
fastighetstjänster   
tel. 040 183 7409
mikael.tuori(at)teese.fi 

Terhi Hautalahti
servicechef
logistiktjänster
tel. 040 545 2961
terhi.hautalahti(at)teese.fi

Lär mer om våra tekniska tjänster.

Upphandlingstjänster

Mikko Kotimäki
servicechef
upphandlingstjänster
tel. 040 357 9996
mikko.kotimaki(at)teese.fi 

Läs mer om våra upphandlingstjänster.

Ägare och styrelse

TeeSe Botnia Oy Ab är ett dotterbolag till Vasa stad. Den andra huvudägaren är Österbottens välfärdsområde. Andra ägare till bolaget är dessutom Storkyrö, Kristinestad, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes och Vörå.

Bolagets styrelse

  • Tapio Ollikainen, ordförande
  • Ragnvald Blomfeldt
  • Päivi Saukkoranta
  • Lena Nystrand
  • Ulf Stenbacka
  • Ronny Haglund