oppisopimusryhmä_perehdytys_14.8.2023 (2)

TeeSen uudet oppisopimusopiskelijat aloittivat työnsä

TeeSe rekrytoi loppukeväällä kymmenkunta laitoshuoltajan työstä kiinnostunutta, jotka aloittivat 15.8. oppisopimuskoulutuksen TeeSen työntekijöinä. Vamian kanssa tehtävän oppisopimusyhteistyön kautta TeeSe pyrkii vastaamaan puhtauspalvelualan työvoimahaasteeseen sekä saamaan sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä vakituiseen työhön.

TeeSen puhdistuspalveluissa elokuun puolivälissä aloittaneet oppisopimusopiskelijat tekevät koulutuksensa aikana palkallista työtä, jonka ohessa he suorittavat Vamian puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon. Ryhmän on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä, ja opiskelu koostuu pääasiassa työssäoppimisesta TeeSen puhdistuspalvelujen kohteissa. Työaikaan kuuluu lisäksi yksi lähiopetusiltapäivä viikossa. Puhdistuspalvelujen palvelupäälliköt Merja Talvitie ja Kaija Kellokoski-Pakkala odottivat positiivisin mielin uusia tekijöitä siivouskohteisiin jo heinäkuun helteillä. Osa valituista oppisopimuskoulutettavista aloitti työt TeeSen puhdistuspalveluissa jo ennen oppisopimuksen alkua kesäsijaisena.

– On hienoa, että he ovat itse hakeutuneet oppisopimukseen. Uusista oppisopimuskoulutettavista riittää meille työntekijöitä sekä kaupungin kohteisiin että sairaalan osastoille, Kaija kehuu.

TeeSellä pidetyssä alkuperehdytyksessä käytiin läpi TeeSeä yrityksenä ja työsuhteeseen liittyviä asioita. Perehdytyksen jälkeen opiskelijoiden ensimmäisen viikon ohjelmassa oli mm. omaan työkohteeseen tutustumista, lähiopetusta Vamialla sekä töiden aloitus.

Opiskelijoista kolme työskentelee keskussairaalassa ja kuusi kaupungin kouluissa tai toimistotiloissa. Vaikka ns. pakolliset opinnot ovat kaikille samat, painottuvat sairaalassa toimivien laitoshuoltajien koulutuksessa etenkin hygienia-asiat.

Uusista oppisopimuskoulutettavista riittää meille työntekijöitä sekä kaupungin kohteisiin että sairaalan osastoille.

Oppisopimusyhteistyöstä etua rekrytointiin

Puhdistuspalvelujen toimialajohtaja Tiina Blom osallistui 14.8. TeeSen oppisopimusopiskelijoille pidettyyn perehdytystilaisuuteen ja kuunteli mielenkiinnolla uusien teeseläisten esittäytymistä. 

Tiina Blom, johtaja, puhdistuspalvelut

– Jäi tosi hyvä fiilis siitä, että olemme saaneet töihin koulutuksesta motivoituneita ihmisiä. Joukossa oli esimerkiksi useampia alanvaihtajia, henkilöitä, jotka ovat jo joskus aiemmin olleet meillä kesätöissä, sekä vasta paikkakunnalle muuttanut, Tiina sanoo.

TeeSen HR-johtaja Susanna Arpiainen kertoo, miksi TeeSe päätti ryhtyä itse rekrytoimaan useampia puhtauspalvelualan oppisopimuskoulutettavia.

Susanna Arpiainen, HR-johtaja

– Meillä on puhdistuspalveluissa jatkuva tarve osaaville työntekijöille, ja arvelimme, että palkallisen työn yhteydessä tehtävä tutkinto voisi madaltaa kynnystä hakea. Vaikka Vamian oppisopimusryhmä on kaikille hakijoille avoin, olemme saaneet työnantajana sopia koulutukseen esimerkiksi sellaisia valinnaisaineita, jotka sopivat parhaiten TeeSellä tehtävään työhön. Samoin saimme ehdottaa lähiopetuksen ajankohdaksi TeeSen työkohteiden kannalta parhaiten sopivaa aikaa.

Työkohteen valinnassa kuullaan opiskelijaa

Odotan koulutukselta erityisesti sitä, että pääsen oppimaan siivousjärjestyksestä, -välineistä ja -aineista lisää.
Tiina Rantasalo odottaa, että pääsee oppimaan lisää puhtauspalvelualasta.

Oppisopimusopiskelijat ovat päässeet vaikuttamaan työkohteisiinsa jo ennen koulutuksen alkua pidettyjen valintahaastattelujen yhteydessä. Tiina Rantasalo on yksi oppisopimuskoulutukseen osallistuvista ammatinvaihtajista, joka on aiemmin työskennellyt sairaalassa lähihoitajana. Hän koki vuorotyön ja jatkuvan asiakkaiden saatavilla olemisen raskaana, ja siksi hän haluaakin tehdä TeeSellä  – ainakin aluksi – päivätyötä kaupungin puhdistuspalvelukohteissa. Tiina on tehnyt puhdistuspalveluissa jo kesällä 2022 sijaisuuden Vamian Hansa-kampuksella ja Sorakadun kiinteistöissä, joten muutama kohteista on jo tullut tutuksi. Oppisopimuskoulutukseen hänet sai hakemaan TeeSen lupaus uudesta ammattipätevyydestä ja vakituisesta työstä oppisopimuksen jälkeen.

– Uskon, että laitoshuoltajan työ sopii minulle, koska työ on kuitenkin asiakaslähtöistä asiakaspalvelua, josta erityisesti pidän. Odotan koulutukselta erityisesti sitä, että pääsen oppimaan siivousjärjestyksestä, -välineistä ja -aineista lisää. Ja tietenkin joka siivouskohteessa on omat juttunsa, jotka pitää opetella, Tiina kertoo.

Oppisopimus – merkittävä panostus työnantajalta

TeeSellä pitkään työskennellyt Tiina Ojala toimii tällä hetkellä TeeSen koulutus-, laatu- ja oppisopimusasioista vastaavana palvelupäällikkönä. Hänellä on myös kokemusta koulutussuunnittelijan työstä Vamialla. Siinä työssä hän oli suunnittelemassa muun muassa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan oppisopimuskoulutuksen sisältöä sekä opiskelijoiden henkilökohtaisia oppisopimussuunnitelmia.

– Oppisopimus on ehdottomasti hieno mahdollisuus oppia juuri se osaaminen, jota työssä tarvitaan. TeeSe panostaa joka viikko 3 tuntia työntekijän henkilökohtaiseen opiskeluun, minkä lisäksi oma työpaikkaohjaaja pitää huolta opiskelijasta. Ehkä TeeSen ruokapalveluissakin voitaisiin toimia tulevaisuudessa vastaavalla tavalla.

Vamian järjestämään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan oppisopimuskoulutukseen on käynnissä jatkuva haku. Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta ja laitoshuoltajan työstä TeeSellä, ota yhteyttä tiina.ojala@teese.fi.

Katso myös video Te-live-lähetyksestä, joka oli tärkeä osa rekrytointiprosessiamme keväällä : https://te-live.fi/lahetykset/53ntwJbsL