20220811_114341 (1)

Humör över en sopppanna

Sari Eerola har mer än 30 års erfarenhet inom köksindustrin. Hon arbetar för närvarande som köksförman på lunchrestaurangen Melinda på Vamia. Som köksförman ansvarar Sari för den dagliga driften av köket, deltar i beredningen av mat och observerar kvalitet. I sin roll är hon också ansvarig för att beställa mat, samt effektiv användning av råvaror och självkontroll. I arbetet ingår också förtrogenhet med nyanställda och praktiska arbetshanteringsuppgifter.

IMG_20220608_120759

Hanna delar och bygger på sin egen långa erfarenhet som förman

Hanna Tikkanen började arbeta på TeeSe i augusti förra året med städservice som förman på sjukhussidan. Hannas arbetsbeskrivning är mycket varierande. Arbetsbeskrivningen för förmannen inkluderar till exempel att säkerställa effektivitet, hantera anställningsrelationer och utveckla bemanning och arbetsvillkor. Hanna arbetar som förman för 4o proffs.