IMG_20220912_143058

Erfarenhet och glädjen av framgång

Timo Niemi arbetar på TeeSe som arbetsledare inom fastighetsskötsel. Han är chef för över 20 anställda samt en del av säsongsarbetarna. Han har över 20 års erfarenhet av chefsuppgifter.

Timo berättar att arbetet är varierande och man vet aldrig exakt vad som kommer att hända. I arbetsuppgifterna ingår arbetsplanering, arbetsledning och vid behov även underhåll och reparation. De fastigheter som ska skötas är i huvudsak skolor, daghem och ämbetsverk. I fastigheternas vardag syns fastighetsskötseln i form av att omgivningarna är rena, man reagerar snabbt på felanmälningar osv.

Timo har under sin karriär jobbat både för den privata och den offentliga sektorn i södra Österbotten och Österbotten. I mars 2008 började han jobba på Vasa Hussektor och tio år senare blev han anställd på det nya företaget TeeSe Botnia. Här har han jobbat som arbetsledare, och i början också som serviceledare inom fastighetsskötseln. 

Under sin karriär har Timo utbildat sig på många sätt. När han började på Vasa Hussektor var han fastighetstekniker och vid sidan av jobbet utbildade han sig till byggnadsingenjör och blev klar 2011. Timo har också deltagit i olika förmansutbildningar, bland annat har han en yrkesexamen som närmaste förman som han tog 2019-2020. 

Timo anser att TeeSe är en pålitlig arbetsgivare, och när man frågar honom vad som är det bästa med TeeSe nämner han att man här sköter om de anställda. Hur han lyckas i sitt arbete beror i mångt och mycket på duktiga och yrkeskunniga anställda. På TeeSe arbetar de som sysslar med fastighetsskötsel självständigt, och det är viktigt att höra deras åsikter och tillsammans hitta lösningar för att åstadkomma så bra arbetsprestationer som möjligt. 

Timo beskriver TeeSe som en pålitlig arbetsgivare som sköter om sina anställda och som kommer att behövas också i framtiden. Här håller man fast vid avtal och överenskomna tider. De anställda på TeeSe kommer att behövas också i framtiden eftersom serviceyrken inte kan ersättas av robotar. TeeSe sköter om sina anställda och gör mycket för att de ska orka bättre med arbetet.

Av TeeSes värderingar är den viktigaste enligt Timo hederlighet och ärlighet – han kan inte alltid övervaka allas arbetsprestationer och måste därför kunna lita på sina anställda, att de gör allt i tid och på rätt sätt. 

Till dem som vill jobba hos TeeSe vill Timo säga att det är bra att börja sin karriär hos TeeSe därför att här sköts sakerna exemplariskt.