IMG_20220912_143058

Kokemusta ja onnistumisen iloa

Timo Niemi toimii TeeSellä kiinteistönhoidon työnjohtajana, esihenkilönä yli 20 työntekijälle sekä osalle kausityöntekijöistä. Esihenkilötehtävistä hänellä on yli 20 vuoden työkokemus.

Timo kuvailee työtä vaihtelevaksi, koskaan ei tiedä tarkasti mitä työpäivä tuo tullessaan. Työtehtäviin kuuluu töiden suunnittelua, työnjohtoa sekä tarpeen mukaan myös huolto- ja korjaustöitä. Pääasiassa hoidettavia kiinteistöjä ovat koulut, päiväkodit ja virastot. Kiinteistönhoito näkyy hoidettavien kiinteistöjen arjessa mm. ulkoalueiden siisteyden ja vikailmoitusten hoitamisessa.

Timo on työskennellyt uransa aikana sekä yksityisellä että julkisella sektorilla Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Maaliskuussa 2008 Timo aloitti työnsä Vaasan Talotoimessa, josta 10 vuoden jälkeen siirtyi juuri perustettuun TeeSe Botniaan. TeeSessä hän on työskennellyt työnjohtajana, minkä lisäksi hän hoiti alkuvaiheessa myös kiinteistönhoidon palvelujohtajan tehtäviä.

Timon työuralle on mahtunut monenlaista kouluttautumista. Talotoimessa aloittaessaan hän oli koulutukseltaan kiinteistötyöteknikko, työskentelyn ohella hän luki itsensä rakennusinsinööriksi valmistuen vuonna 2011. Timo on osallistunut myös esimieskoulutuksiin, mm. TeeSen aikana hän on suorittanut lähiesimiehen ammattitutkinnon vuosina 2019-2020.  

TeeSe on Timon mielestä luotettava työnantaja ja kun häneltä kysyy, mikä täällä on parasta hän mainitsee sen, että täällä pidetään huolta työntekijöistä. Työssään myös hänen oma onnistumisensa on paljon kiinni hyvistä ja ammattitaitoisista työntekijöistä. TeeSellä kiinteistönhoidon työntekijät työskentelevät itsenäisesti ja heidän mielipiteitään on tärkeää kuunnella, jotta voidaan yhdessä löytää paras ratkaisu mahdollisimman hyvän työsuorituksen aikaansaamiseksi. 

Timo kuvailee TeeSeä luotettavaksi työnantajaksi, joka pitää huolta työntekijöistään ja on tulevaisuudessakin tarvittava palveluntuottaja. Täällä pidetään kiinni siitä, mitä on sovittu ja kaikki mitä on sovittu tapahtuu ajallaan. Teeseläisiä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, koska palvelualoilla työskenteleviä ammattikuntia ei voi korvata esimerkiksi roboteilla. Työntekijöiden työssä jaksamisen eteen tehdäänkin paljon työtä.

Timolle tärkein TeeSen arvoista on reilu ja rehellinen. Hänen pitää pystyä luottamaan alaisiinsa, jolloin jokaista työsuoritusta ei tarvitse olla vahtimassa vaan hän voi luottaa, että hommat tulee tehtyä ajallaan ja hyvin. 

Tuleville teeseläisille hän haluaa sanoa, että TeeSe on myös hyvä ensimmäinen työpaikka, sillä täällä hänen mielestään asiat hoituvat mallikkaasti.