20220811_114341 (1)

Humor vid en soppkastrull

Sari Eerola har mer än 30 års erfarenhet från köksbranschen. För närvarande arbetar hon som köksförman på lunchrestaurangen Melinda på Vamia. Som förman ansvarar Sari för kökets dagliga drift, deltar i beredningen av mat och kontrollerar kvalitet. I sin roll är hon också ansvarig för beställning av livsmedel, effektiv användning av råvaror och egenkontroll. I arbetet ingår också arbetsintroduktion för nyanställda samt praktiska arbetsledningsuppgifter.

Sari har en mångsidig utbildningsbakgrund. Förutom studentexamen och matronskolan, har hon avlagt examen för storhushållskock och specialdietkock. Sari har också examen i arbete som teamledare som hon tog vid sidan av arbetet på TeeSe, och ett specialyrkesexamen för chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen från tiden innan hon började jobba på Teese. På fritiden njuter hon av att resa och tillbringa tid vid sin sommarstuga. Sari tar också hand om sitt välbefinnande genom att promenera eller cykla till jobbet.

Sari övergick till TeeSe när bolagets grundandes år 2018. Tidigare arbetade hon inom matservice på Vasa stad. Före sitt nuvarande arbete på lunchrestaurangen Melinda har hon arbetat som kock på Rödluvan daghem och i områdesköket i Storviken.

Sari tycker att det bästa med att arbeta på Teese är en bra arbetsgemenskap och humor i arbetet. Hon beskrivande sitt arbete med orden roligt, rättvist och trevligt. Den viktigaste värderingen för Sari är vänlighet. Hon anser att det är viktigt att vara utåtriktad och våga ge kunderna möjlighet att komma med utvecklingsförslag. Att få feedback från kunder är viktigt då man vill upprätthålla och förbättra kundnöjdheten.

Sari vill hälsa alla framtida teeseanställda välkomna med lärdom:
”Det lönar sig att ha en glad och positiv attityd och jobba med öppet sinne. Man ska inte vara rädd för arbete, och det är lika viktigt att inte glömma humor.”