20220811_114341 (1)

Humör över en sopppanna

Sari Eerola har mer än 30 års erfarenhet inom köksindustrin. Hon arbetar för närvarande som köksförman på lunchrestaurangen Melinda på Vamia. Som köksförman ansvarar Sari för den dagliga driften av köket, deltar i beredningen av mat och observerar kvalitet. I sin roll är hon också ansvarig för att beställa mat, samt effektiv användning av råvaror och självkontroll. I arbetet ingår också förtrogenhet med nyanställda och praktiska arbetshanteringsuppgifter.

Sari har en mångsidig utbildningsbakgrund. Förutom student examen och matronskolan, hon har examen som stuohushållkock och specialdiet kock. Sari har också en nära handledarutbildning, som hon deltog i TeeSe tillsammans med jobbet, och en specialistkvalifikation för en handledare inom boende och matservice, som hon hade tagit innan hon komde jobba på Teese. På fritiden är hon glad att resa och spendera tid i sin stuga. Sari tar också hand om sitt välbefinnande genom att gå eller cykla till jobbet.

Sari flyttade till TeeSe under bolagets grundande fas 2018 och arbetade inom matservicen för Vasa stad. Innan hon arbetade på lunchrestaurangen Melinda har hon arbetat som kock på Rödluvan daghem och Storvikens områdeköket.

Sari tycker att det bästa med att arbeta på Teese är en bra arbetsgemenskap och humor i arbetskraften räcker. Hon fäster beskrivande ord roligt, rättvist och trevligt. Det viktigaste värgering för Sari är den vänliga faktorn. Hon anser att det är viktigt att vara utåtriktad och låta kunderna våga ge utvecklingsförslag. Att få feedback från kunder är viktigt för att upprätthålla och förbättra kundnöjdheten.

Framtidens Teese arbetare Sari välkomnar att arbeta med en livlig attityd och ett öppet sinne. Det är inte värt att vara rädd för arbete, men det är viktigt att hålla humor involverad.