20220811_114341 (1)

Huumoria soppakattilan äärellä

Sari Eerolalla on yli 30 vuoden kokemus keittiöalasta. Tällä hetkellä hän toimii keittiötyönjohtajana lounasravintola Melindassa Vamialla. Keittiötyönjohtajana Sari vastaa keittiön päivittäisestä toiminnasta, osallistuu ruoan valmistukseen sekä tarkkailee laatua. Tehtävässään hän vastaa myös elintarvikkeiden tilaamisesta sekä raaka-aineiden tehokkaasta käytöstä ja omavalvonnasta. Työhön kuuluu myös uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja käytännön työnjohdollisia tehtäviä.

Sarilla on monipuolinen koulutustausta. Ylioppilastutkinnon ja emäntäkoulun lisäksi häneltä löytyy suurtalouskokin ja dieettikokin tutkinnot. Sarilla on myös lähiesimiehen koulutus, jonka hän kävi TeeSellä työn ohessa sekä majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto, jonka hän oli käynyt ennen Teeselle siirtymistä. Vapaa-ajallaan hän mielellään matkustelee ja viettää aikaa mökillään. Sari huolehtii hyvinvoinnistaan myös kävelemällä tai pyöräilemällä töihin.

Sari siirtyi TeeSelle yhtiön perustamisvaiheessa 2018, työskennellessään Vaasan kaupungin ruokapalveluilla. Ennen lounasravintola Melindassa työskentelyä, hän on työskennellyt kokkina Punahilkan päiväkodissa ja Isolahden aluekeittiössä.

Parasta TeeSellä työskentelyssä on Sarin mielestä hyvä työyhteisö ja työporukassa huumoria riittääkin. TeeSeen hän liittää kuvaavat sanat hauska, reilu ja mukava. TeeSen arvoista tärkein Sarille on ystävällinen tekijä. Hän kokee tärkeänä olla ulospäin ystävällinen, jolloin asiakkaat uskaltavat antaa kehitysehdotuksia. Asiakaspalautteen vastaanottaminen on tärkeää asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Tulevat teeseläiset Sari toivottaa tervetulleeksi töihin reippaalla asenteella ja avoimin mielin. Töitä ei kannata pelätä, mutta huumorintaju on tärkeää pitää mukana.