IMG_E0760

Som anstaltsvårdare känner man sig uppskattad

Katja Mäenpää, arbetsledare inom TeeSes rengöringtjänster har lång erfarenhet från städbranschen. Färdigheten och glädjen av att jobba med egna händer har hon fått i arv från mamma. Katja, som började jobba som anstaltsvårdare redan som 17 åring, har under årens lopp avlagt bl.a. ett yrkesexamen i arbete som teamledare, och jobbar idag som förman. Idag är det på Katjas ansvar att möjliggöra en smidig vardag i arbetet för de cirka 30 anstaltsvårdare som utgör Katjas ”utvidgade familj”. Det innebär bl.a. vikarie- och semesterarrangemang, materialbeställningar samt att ordna rätt arbetsutrustning till ett antal olika städobjekt.

Katja Mäenpää, arbetsledare inom TeeSes rengöringtjänster

Katja har jobbat inom rengöringsbranschen i över 30 år och trivs bra på TeeSe Botnia. I sitt jobb som närmaste förman för anstaltsvårdare drar hon nytta av sin långa arbetserfarenhet såväl som anstaltsvårdare som arbetsledare, och använder sin sociala kompetens för växelverkan med både TeeSes kunder och anställda. Katja har även tagit yrkesexamen i arbete som teamledare dubbelt: andra gången var när hon hade övergått till TeeSe och arbetsgivaren erbjöd möjligheten att ta examen vid sidan av arbetet.

–  Det var en bra repetition, säger Katja glatt.

Mer positiv feedback

Tiden har ändrats och rengöringsbranschen likaså. Särskilt inom förvaltning och planering ska man enligt Katja reagera allt snabbare. Å andra sidan får man i dag allt oftare positiv feedback från kunderna.

– Branschen utvecklas hela tiden och utvecklingen är starkt förankrad i vårt sätt att arbeta. Med tanke på det beskriver orden ”flexibel utvecklare” väl TeeSes rengöringstjänster: vi är vana att föra många saker framåt samtidigt. Ibland kräver det mer humor och att man har möjlighet att få utlopp för sina känslor.

Bästa framgångskänslan får jag när en kund ger positiv feedback om en anstaltsvårdares arbete. Då vet jag att vi har lyckats tillsammans, och jag är jätteglad för hen. Jag har också fått lära mig att tolka tystnad från kundens sida som feedback: om de inte hör av sig är allt väl, säger Katja.  

Resultatet blir bäst när alla får jobba utgående från sina personliga styrkor.

För att nå bästa arbetsresultat är det enligt Katja viktigt att alla får vara sig själva.  

– Resultatet blir bäst när alla får jobba utgående från sina personliga styrkor. Jag strävar efter att jobba med glimten i ögat och se det positiva i allt. Jag har de bästa möjliga kollegorna och härligaste anstaltsvårdarna som jag kan tänka mig.

Bra arbete och möjligheter att avancera

Katja hoppas att fler människor skulle bli intresserade av rengöringsbranschen och att det skulle ordnas yrkesutbildning också för unga  . Hon är själv ett praktexempel på att man inom branschen har möjligheter att avancera och vidareutbilda sig om man vill. Också själva arbetet har många fördelar.

­– Jag kan erbjuda heltidsarbete för de flesta anstaltsvårdare och arbetet är väldigt självständigt, ingen står på vakt. Som anstaltsvårdare kommer man dagligen i kontakt med olika slags människor och blir en del av arbetsgemenskapen där man jobbar. Till exempel på daghem och i skolor har anstaltsvårdaren även rollen som extra vuxen för barnen. Dessutom är det tillfredsställande att konkret se arbetsresultatet och få känna uppskattning. Man blir väldigt uppskattad då man sköter sitt jobb noggrant.

Under arbetstid har Katja alltid mobilen med sig, därför vill hon tillbringa sin fritid nästan helt mobilfritt.

Katjas ansvarsområde omfattar en hel del olika städobjekt, bl.a. baracker, skolor, simhallen, daghem, kontorsutrymmen och hamnen. Alla utrymmen är bekanta för Katja redan från arbetsplanering, men hon mår bra av att ibland även jobba på fältet som vikarie.

­– Speciellt om jag har utmanande administrativa uppgifter att sköta så känns det härligt att kunna hoppa in som anstaltsvådare. Det ger ork och lugnar myllret av tankar.

Under arbetstid har Katja alltid mobilen med sig, därför vill hon tillbringa sin fritid nästan helt mobilfritt. På fritiden ägnar hon sig åt familjeliv med sin make, katten Pörrö och vuxna dottern. Katja älskar att lyssna på musik, allt från schlagermusik till heavy metal fungerar för henne. Och när hon vill göra något med händerna, tar hon till sina strumpstickor och skapar fina mönstrade yllesockor. Som bäst har hon ett eget mönster med rävar på stickorna.