IMG_20220608_120759

Hanna delar med sig av och bygger på sin långa erfarenhet som förman

Hanna Tikkanen började jobba på TeeSes rengöringstjänster i augusti 2021 som förman på sjukhussidan. Hannas arbetsbeskrivning är mycket mångsidig: den omfattar till exempel att säkerställa kvaliteten, ta hand om anställningsrelaterade frågor för sina anställda, samt att utveckla personalen och deras arbetsförhållanden. Hanna är förman för 4o proffs inom rengöringstjänster.

Hanna Tikkanen

Hon har 15 års erfarenhet av rengöringsbranschen, både från privat och offentlig sektor. Hon har jobbat såväl på hotell såväl som på sjukhus. På fritiden läser hon böcker, strövar i naturen och joggar samt njuter av vardagen med sina fem aktiva barn.  

Hanna gillar sitt arbete med sjukhusets rengöringstjänster och tycker att rengöringstjänsterna är en viktig del av sjuhkusets vardag. Utan rengöringstjänster kunde inga ingrepp eller operationer genomföras, och patienterna skulle gå miste om den bästa möjliga vården. Hon gillar också det faktum att hon får vara en del av något större. 

Hon säger att det bästa med att arbeta på TeeSe är att arbetsgemenskapen har stärkts och fått bättre sammanhållning. Till frågan om vilka tre ord som beskriver TeeSe bäst svarar hon mångsidighet, intressant arbetsinnehåll och att det aldrig känner sig uttråkad då man jobbar på TeeSe.

Det viktigaste av TeeSes värden för Hanna är ”vänlig aktör”, eftersom hon tycker att man kommer långt med att vara vänlig. Alla vill jobba med den som är vänlig mot andra.

Till TeeSes framtida anställda och säsongsarbetare vill hon säga:

”På TeeSe har vi jobb för olika slags människor, det finns inte bara en viss sorts jobb för vissa människotyper. Du kan utveckla dig själv och gå vidare i sin karriär om du vill. Som arbetsgivare är TeeSe en stor, säker och pålitlig företag, och vi erbjuder olika jobb till olika livssituationer. Ofta är din egen attityd avgörande.”