Intra 2023_kesätyöntekijät_koostekuva(2560 × 1920px)

Nästan 140 sommarjobbare i somras!

Inför sommaren 2023 rekryterade TeeSe nästan 140 sommarjobbare – och enligt en färska enkät lyckades vi rätt bra som arbetsgivare. Till och med 91 % av de som besvarade enkäten var intresserade av att sommarjobba för TeeSe nästa år.

Riikka ja Maarit_Aromi_isokuva (1)

Aromi-systemet utvidgas och utvecklas inom Mattjänster

Sedan 2022 har alla kök på TeeSe använt produktionsstyrningssystemet Aromi14. Under augusti-september 2023 har systemet utvidgats att omfatta även de kök i Korsholm och Malax som erbjuder mattjänster för social och hälsovården. Dessa överfördes till TeeSe i början av året. Nu kan hela matproduktionsprocessen hanteras i ett och samma system. Dessutom är varje enhets matlistor med info om maträtternas näringsvärden tillgängliga för allmänheten. För tillfället utbildar Aromi-teamet nya användare, eftersom även hemservicemåltiderna snart kommer att beställas via Aromi.

oppisopimusryhmä_perehdytys_14.8.2023 (2)

TeeSes nya anställda med läroavtal har börjat sin resa

Under våren rekryterade TeeSe ett tiotal personer intresserade av att arbeta som anstaltsvårdare; 15.8 inledde de sin läroavtalsutbildning som TeeSe-anställda. Genom läroavtalssamarbetet med Vamia strävar TeeSe efter att tackla arbetskraftsbristen inom rengöringssektorn och locka kompetenta och engagerade arbetstagare för fast anställning.

Toni Ström_kansikuva_3062

Jag vet att mitt jobb som kock gör skillnad

Det började under lektionerna i huslig ekonomi i högstadiet – ett intresse för matlagning. Det intresset fick Toni Ström att välja kockstudier och ledde till arbete i storhushållskök genast efter armén. Vasa stads kök, med början från Fyrrykartano i Lillkyro, har blivit bekanta för Toni som har jobbat i dem både som vikarierande matservicearbetare och som kock. Toni inledde sitt nuvarande arbete som dietkock i TeeSes stora områdeskök år 2019, och fick avlägga examen som dietkock vid sidan av arbetet.

IMG_1601

TeeSe fyllde 5 år den 1 maj 2023!

Den första maj 2023 var det 5 år sedan TeeSe Botnias verksamhet startade. Under resans gång har vi utvecklats och utvecklat vår verksamhet inom alla våra branscher från mattjänster till rengöring, fastigheter och logistik. Vi vill tacka våra egna vardagshjältar, TeeSes yrkeskunniga medarbetare – det finns redan över 850 av oss. Vi är stolta över vår kundkännedom, vårt kunnande och vår ansvarsfulla verksamhet. Därför ville vi att gåvan som vi delar ut till vår personal som tack på företagets 5-årsdag också skulle ha en lokal och hållbar anknytning. Jokipiin Pellava och Vasa Tvål Ab har hjälpt oss med det.

Ari Hietaharju_pääkuva IMG_E1088

Lyckad upphandling är alltid mitt huvudmål

Ari Hietaharju har arbetat som upphandlingssakkunnig på TeeSe Botnia sedan våren 2022. Som en del av TeeSes upphandlingsteam på sex personer hanterar han främst Vasa stads upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärde och upphandlingsprocesser från förhandsutredningar till upprättande av avtalshandlingar. Arbetet är givande, och hela upphandlingsteamet jobbar sammansvetsat mot samma mål. Ari jobbar också delvis på distans hemifrån i Seinäjoki varje vecka.

työkykyjohtaminen ja vastuullisuus (2560 × 1950px)

Personalens välmående i fokus

På TeeSe handlar ansvarstagande framför allt om konkreta gärningar. Vi beaktar utsläppen från våra logistiktjänster, minimerar svinnet vid matproduktion och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet i alla branscher för att kunna erbjuda våra kunder och därmed också kommuninvånare så högklassiga och kostnadseffektiva tjänster som möjligt. Och det vi upplever som särskilt viktigt är vårt sociala ansvar – i fråga om såväl personalens som våra kunders välmående. Med personalens arbetsförmåga och välmående som högsta prioritet har vi även genomfört ett projekt för ledning av arbetsförmåga, något som har systematiskt har tagit oss närmare våra mål.

IMG_E0760

Som anstaltsvårdare känner man sig uppskattad

Katja Mäenpää, arbetsledare inom TeeSes rengöringtjänster har lång erfarenhet från städbranschen. Färdigheten och glädjen av att jobba med egna händer har hon fått i arv från mamma. Katja, som började jobba som anstaltsvårdare redan som 17 åring, har under årens lopp avlagt bl.a. ett yrkesexamen i arbete som teamledare, och jobbar idag som förman. Idag är det på Katjas ansvar att möjliggöra en smidig vardag i arbetet för de cirka 30 anstaltsvårdare som utgör Katjas ”utvidgade familj”. Det innebär bl.a. vikarie- och semesterarrangemang, materialbeställningar samt att ordna rätt arbetsutrustning till ett antal olika städobjekt.

Office_bildbank

Faktureringsadressen ändras 16.1.2023

TeeSe Botnia Oy Ab:s (2859365-3) faktureringoperatör samt faktureringsadressen ändras f.r.o.m 16.1.2023. Ny operatör är Apix Messaging Oy. Vänligen notera, att i framtiden tar vi emot endast e-fakturor. Mer information hittar…