Riikka ja Maarit_Aromi_isokuva (1)

Aromi-systemet utvidgas och utvecklas inom Mattjänster

Sedan 2022 har alla kök på TeeSe använt produktionsstyrningssystemet Aromi14. Under augusti-september 2023 har systemet utvidgats att omfatta även de kök i Korsholm och Malax som erbjuder mattjänster för social och hälsovården. Dessa överfördes till TeeSe i början av året. Nu kan hela matproduktionsprocessen hanteras i ett och samma system. Dessutom är varje enhets matlistor med info om maträtternas näringsvärden tillgängliga för allmänheten. För tillfället utbildar Aromi-teamet nya användare, eftersom även hemservicemåltiderna snart kommer att beställas via Aromi.

Aromi-systemet har utvecklats och utvidgats inom mattjänster ända sedan TeeSe grundades, av en naturlig orsak: när alla uppgifter som rör produktionen av mattjänster är samlade i ett och samma system, minskar behovet av manuellt arbete för att ta emot beställningar, utarbeta produktionslistor och råvarubeställningar och fakturera av produkter och måltider.

– Det nuvarande Aromi-systemet ökar betydligt kostnadseffektiviteten och leveranssäkerheten för våra mattjänster. Samtidigt befriar den mer tid för våra köksproffs att fokusera sig på sin kärnuppgift, nämligen att tillreda god och näringsrik mat och att betjäna sina kunder. Det är också mycket viktigt att systemet ger oss information om eventuell specialkost som beställts för våra klienter, säger direktör Minna Jokinen från TeeSes Mattjänster.

God och hälsofrämjande mat för alla åldrar

På TeeSes Mattjänster baseras receptplaneringen på näringsrekommendationer utfärdade av Statens näringsdelegation för olika kundgrupper, bl.a. äldre, sjukhuspatienter, skolelever, barn inom småbarnspedagogik osv.

–Aromis kalkylfunktion för näringsvärden möjliggör att vi kan säkerställa att maten uppfyller dessa rekommendationer och främjar hälsan. Naturligtvis styrs utvecklingen av recept också starkt av matens smak och utseende. Vid behov görs ändringar i recept och matlistor på basis av den feedback vi får från vår personal och resultaten av våra kundnöjdhetsenkäter. Enligt de senaste enkäterna som genomfördes förra hösten fick vi mycket bra feedback, särskilt från våra kunder i servicehem: när det gäller frågor om t.ex. matens smak, utseende och variation av olika rätter fick vi minst 4 i betyg på en skala mellan 1 och 5 för varje delområde, berättar Minna.

På TeeSe har alla recept som används av köken införts i Aromi-systemet. Det innebär att man får automatiskt fram uppgifter om näringsvärden och ingredienser för varje måltidskomponent. Dessa uppgifter, liksom matlistorna för TeeSes samtliga mattjänstenheter, är tillgängliga för allmänheten på TeeSes hemsida, under Matlistor. (https://aromimenu.cgisaas.fi/VaasaAromieMenus/FI/Default/_/

Eftersom det förekommer stora variationer i våra kunders smakvanor och önskemål har varje kök bl.a. möjlighet att använda större eller mindre mängder av de kryddor som står i receptet för att se till att maten så långt som möjligt motsvarar kundens förväntningar.

Aromi-teamet hjälper

För att utveckla systemet och erbjuda användarstöd till både kökspersonal och kunder har TeeSe ett eget Aromi-team. Teamets produktionsansvarig Riikka Hirvonen utarbetar matlistorna för de olika kundgrupperna enligt kökens och serviceförmännens önskemål. Dessutom skapar teamet nya recept i systemet och bearbetar de befintliga recepten enligt feedback från TeeSes samtliga kök eller på grund av ändringar i råvaror. Det egentliga ansvaret för produktutvecklingen ligger dock på TeeSes kök där man dels testar nya recept och produkter, dels finslipar de befintliga.

– Eftersom det förekommer stora variationer i våra kunders smakvanor och önskemål har varje kök bl.a. möjlighet att använda större eller mindre mängder av de kryddor som står i receptet för att se till att maten så långt som möjligt motsvarar kundens förväntningar. Det gäller att vara noggrann med saltmängden, så att den hålls inom ramen för rekommendationerna. Därför föredrar vi andra kryddor när maten ska kryddas extra. De recept som finns i Aromi är så kallade beprövade grundrecept som har testats i våra kök, berättar Riikka.

Kaksi tiimin naispuolista jäsentä toimistossaan
Produktionsansvarig Riikka Hirvonen och servicehandledare Maarit Piipponen jobbar på sitt kontor. Från bilden saknas teamets tredje medlem, servicehandledare Piia Sihvonen.

Servicehandledarna Piia Sihvonen och Maarit Piipponen från Aromi-teamet använder största delen av sin arbetstid till att utbilda kökspersonal och kunder i hur man använder systemet, dessutom stödjer de dem vid behov via telefon. Därtill upprätthåller de recepten och uppgifterna om produkter, leverantörer och fakturering i systemet.

Nytt – hemservicemåltiderna överförs till Aromi

Från och med början av oktober är det möjligt att beställa även hemservicemåltider via Aromi. I Malax och Korsholm har man redan börjat med användarutbildning för hemservicepersonal; målet är att i november övergå till samma beställningsförfarande också i Vasaområdet.

Vad skulle då kunna vara ett följande steg i Aromis utveckling?

– Mycket beror förstås på hur näringsrekommendationer och mattrender ändras.  Men åtminstone när det gäller uppföljning av matsvinn kan vi i framtiden eventuellt övergå från manuell uppföljning till automatvågar. På det sättet skulle vi se mer detaljerat hur mycket matsvinnet kostar oss i euron, funderar Riikka.