Bannerikuva_Fjuul (2560 x 1920 px)

TeeSes anställda motionerade och vann 20 000 euro för välgörenhet

Teamet som bestod av TeeSes personal tog en fantastisk seger i LokalTapiolas motionskampanj. Förutom bra feelis och motionsglädje fick vi som huvudvinst en fullmakt att besluta vart LokalTapiolas välgörenhetsdonation på 20 000 euro ska riktas. Läs om allt det goda vinsten har och kommer att bidra till.

Hösten 2023 blev TeeSe vinnare i motionskampanjen Fjuul (eller ”Kom med och motionera” på TeeSe) som LokalTapiola ordnade och tog därmed hem titeln Österbottens mest aktiva arbetsplats samt rätten att välja ett välgörenhetsobjekt för LokalTapiolas donation på 20 000 euro.  I ”team TeeSe” deltog tiotals anställda från TeeSes olika verksamhetsområden.

– En stor del av vår personal rör sig mycket under arbetsdagen, med det var fint att höra att kampanjen aktiverade även många kontorsarbetare som inte rör sig så mycket för sitt arbete, berättar TeeSes koordinator för arbetsförmåga Niina Jokelainen.

Psykisk hälsa och möjligheter för barn och unga

Efter att vinsten avgjordes fick våra deltagare föreslå till vilket allmännyttigt välgörenhetsobjekt prissumman skulle doneras. Över hälften av teamet ville stöda barn, unga och familjer antingen genom metalvårdsarbete eller genom att hjälpa mindre bemedlade familjer. 

– Prissumman är betydande, därför ville vi donera till två olika objekt. De valda välgörenhetsobjekten är Hope Vaasa ry och Mieli Psyskisk hälsa Österbotten rf:s verksamhet bland barn och unga, fortsätter Niina.

Belöningsceremonin ordnades 12.12.2023 på LokalTapiola Österbottens verksamhetsställe i Vasa, och vinstpengarna överlämnades till de utvalda välgörenhetsobjekt redan före årsskiftet. Vi fick höra mer om donationens användningsändamål av föreningarna i januari-februari.

TeeSen koordinator för arbetsförmåga Niina Jokelainen och vd Sanna Ihanamäki tog emot LokalTapiola Österbottens gratulationer och diplom av Hannah Malkamäki för Team TeeSe.

Stöd för hobbyverksamhet och hygien

Kristiina Brisk-Mosander, frivillig teamledare på föreningen Hope Vaasa, berättar att prissumman på 10 000 euro är ett betydande stöd för föreningen som hjälper barnfamiljer i Vasa och närliggande kommuner.  Under år 2024 kommer föreningen att använda summan för två viktiga ändamål: hobbystöd för barn och unga i familjer som omfattas av Hopes stödverksamhet samt hygienprodukter och underkläder som delas ut till dessa familjer.

Hope Vaasan toimitilat ja lahjoitusten vastaanotto on Kauppapuistikon ja Raastuvankadun kulmassa.

– Donationen kommer alltså att användas till väldigt vardagliga, men desto viktigare saker. År 2023 var antalet familjer som vi stöder 210, och dessa familjer har sammanlagt 522 barn.

Föreningen Hopes verksamhet bygger till 100 procent på frivilligarbete och donationsmedel. Det är fråga om en lågtröskelverksamhet där frivilliga konkret ser hur hjälpen når fram.

– Familjen kan själv fylla i vår blankett på nätet för att få hjälp, dessutom finns det familjer som hänvisas till oss t.ex. från rådgivningen. Vi packar hjälppåsarna här och familjerna hämtar dem själva.

Hopes hjälppåsar innehåller kläder för familjens barn och ungdomar och dessutom nästan alltid hygienprodukter, som tandkräm, schampo, tvättmedel samt nya underkläder.

–  Hygienprodukter är verkligen nödvändiga eftersom de inte kan doneras som begagnade. Det finns till exempel familjer där föräldrarna kompromissar med egen tandborstning för att tandkrämen ska räcka till för barnen och där schampot späds ut med vatten, berättar Kristiina.

Om familjens hjälpbehov gäller hobbyverksamhet för barn och unga betalar Hope hobbystöd direkt till den organiserande föreningen under hela verksamhetsperioden. På så sätt kan barnet tryggas en regelbunden hobby eller att den fortsätter.

Hope ry har verkat Vasa sedan år 2017, och föreningen välkomnar nya frivilliga.  Arbetet omfattar sortering av donerade kläder samt förpackning och överlåtelse av hjälppåsar till familjer. Du kan också stödja föreningen genom att donera kläder för barn och unga i gott skick, eller genom att svara på föreningens särskilda ”efterlysningar” i sociala medier. Ibland kan vi leta efter ett mer speciellt klädesplagg, t.ex. en klänning eller en svart kostym för att ungdomen i familjen skulle kunna delta i de äldstes dans.

Stöd för psykisk hälsa hos barns, unga och familjer

Också vårt andra välgörenhetsobjekt, Mieli Psykisk hälsa Österbotten rf:s enhet för barn, unga och familjer stöder Vasaregionens barn och unga i grundskoleåldern samt andra stadiets unga och deras föräldrar. Ansvarig sakkunnig vid enheten, Piia Hägen, berättar att donationen på 10 000 euro kommer att riktas till att stöda barns och ungas välbefinnande samt utveckla känslo-, kompis- och relationsfärdigheter genom smågruppsarbete i Österbotten.

Enheten erbjuder till exempel i samarbete med elevvården smågruppsverksamhet som intervention för barn och unga som behöver särskilt stöd bl.a. för sin känslo- och interaktionsförmåga, samt smågruppsverksamhet för föräldrar till dessa barn och unga.

–  Vårt sätt att arbeta är unikt eftersom det bygger på ett acceptans- och värdebaserat förhållningssätt (ACT-metoden), liksom våra storyboard spel, Magis – En berättelse om Runlunden och Magis – Ett magiskt äventyr, som redan används aktivt i Vasaskolorna, säger Piia.

Magis-spelappar kan laddas ner gratis i appbutiker. Mieli Psykisk hälsa Österbotten rf har utvecklat spelen i samarbete med Jyväskylä universitet.

– Spelen har utvecklats inom ramen för vårt projekt Må bra i skolan i samarbete med Psykologiska institutionen vid Jyväskylän yliopisto (under ledning av prof. Raimo Lappalainen), och har enligt forskning visat sig minska mobbningen i skolan på klassnivå. Vem som helst kan gratis ladda ner spelet i appbutiken. Också för högstadieelever har ett motsvarande nätprogram, De Ungas Kompass, utvecklats i projektet ”Må bra”, säger Piia.

Enligt Piia är donationen som TeeSe riktat till dem på väg att bli en enorm hjälp för att förankra smågruppsarbetet i Vasaregionen.


– Tack vare det verkar det möjligt att vi kan anställa en ny arbetstagare för att leda smågrupper för barn, unga och föräldrar i Österbotten, samt för att utbilda professionella i skolvärlden, såsom lärare och kuratorer, att ta i bruk verksamhetsmodellen. Den största betydelsen med vårt arbete är att vi på detta sätt bevisligen kan förstärka barns, ungas och familjers välbefinnande och förebygga utmaningar inom den psykiska hälsan.

Mieli Psykisk hälsa Österbotten och kriscenter Valo grundades i Vasa år 2015. Förutom enheten Barn, unga och familjer finns i föreningen ett aktivt krisstödcenter som erbjuder hjälp vid livskriser via krismottagning, chatt, stödpersoner och kristelefon. Vid Österbottens kriscenter arbetar fyra krisarbetare, för vilka man kan boka tid per telefon eller via tidsbokningskalendern på nätet. Inga remisser behövs, utan det är fråga om diskussionshjälp med låg tröskel i Österbotten. I kristelefonen finns dessutom cirka 50 utbildade frivilliga.