Vi betjänar i Vasa stads daghem, skolor, seniorhus, serviceboende enheter, personalmatsalen och i Vasa sjukvårdsdistrikts sjukhus och personalmatsalen. Vi levererar hemservicemåltider och enligt beställning evenemangsservice.

Servicen i dess helhet produceras av en yrkesskicklig personal i områdes-, tillrednings- och servicekök. Till dem som utbildar sig inom näringsbranschen erbjuder vi möjlighet till arbetspraktik i våra kök. På det här sättet vill vi för vår del säkerställa att branschens mest kompetenta jobbar hos oss också i framtiden.

Matservice i Teese Botnia Oy Ab tillverkar bra och välsmakande mat som främjar kundens och patientens hälsa. Vi utför upphandlingar av livsmedel ansvarsfullt och på sätt som gynnar inhemska råvaror. Matlistornas planering grundar till Statens näringsdelegations rekommendationer, med beaktande av olika åldersgrupper.

Matservicedirektör Minna Jokinen, minna.jokinen@teese.fi