Vid uppgörandet av menyn använder vi en sex veckors cirkulerande grundläggande meny. I menyn beaktas bl.a. helger, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmässiga aspekter.

Vi följer Statens näringsdelegations näringsrekommendationer. Samarbetet med Verket för fostran och utbildning samt stadens näringsterapeuter förstärker de näringsaspekter och pedagogiska synpunkter som beaktas vid planeringen av meny för barnen.

En måltid består av varm mat, sallad/varma grönsaker, knäckebröd, mjölk.
De dagar när soppa serveras finns också mjukt bröd eller efterrätt.

Skolornas meny

 

Specialkost i Vasa stads grundläggande utbildning

(Social- och hälsosektorn/grundläggande utbildning: Hälsoservice 8/2017)

Målet för skolbespisningen är att stöda eleverns tillväxt, utveckling och goda kostvanor. Inom Vasas grundläggande utbildning erbjuds eleverna specialkost, om det finns medicinska eller etiska orsaker.

Specialkosten förverkligas inom skolbespisningen på så vis, att eleven inte får något livsmedel som inte passar. Menyn för elev med specialkost efterliknar de andra elevernas meny så mycket som möjligt. På “Meddelande om speciadiet” -blankettens punkt “Annat att beakta” skrivs saker som bör tas i beaktande vid matsituationer, så som t.ex. grönsaker som orsakar lindriga allergiska symtom flyttas åt sidan. Specialkost som kräver intyg kontrolleras enligt läkarintygets giltighet.

För låglaktoskost, vegetarisk kost eller specialkost pga. religiösa grunder krävs inte läkarintyg, utan för dessa görs anmälan via hälsovårdaren med blanketten “Anmälan om speciialakost”.

  •  Skolhälsovårdaren tar emot läkarintygen och gör lista över specialkosten till köket. Kökspersonalen tar inte emot intygen.

Enligt det Nationella Allergiprogrammet skall livsmedel som ger lindriga symtom (övergående kliande i munnen eller sveda eller rodnad på huden) inte undvikas helt, utan användas i små mängder för att öka toleransen. Därför ges inte intyg för att undvika livsmedel som orsakar lindriga symtom. Inget livsmedel skalla undvikas för säkerhets skull.

I skolan finns också möjlighet till vegetarisk kost. Alternativen är lakto-ovovegetarisk kost och lakto-ovovegetarisk kost + fisk. I lågstadium serveras vegetarisk kost endast till de som också hemma följer samma kost. Möjlighet till vegetarisk kost erbjuds för de barn som inte har någon annan specialkost. Av skolans hälsovårdare fås blanketten som fylls i angående vegetarisk kost.

  •  Om eleven som behöver specialkost är borta från skolan, bes att anmälan om frånvaron görs till den som har ansvar för skolans måltider. På så vis undviker man att göra specialkost i onödan. Om specialkosten inte har använts på två veckor utan orsk, anses tillredningen av specialkost som onödig.

Skolhälsovårdaren kan informera med tillstånd av föräldrarna klasslärare om elevens specialkost med blankett “Meddelande till klasslärare om elevens specialkost”.

  • Angående förändringar i specialkosten skall skolans hälsovårdare kontaktas. Ifall det förekommer problem med specialkosten ombedes vårdnadshavaren ta kontakt till barnets skolhälsovårdare eller skolans kök.
  • Ifall det finns behov av specialkost skall man ta kontakt med skolhälsovårdare för att få blanketten “Anmälan om specialkost”. Ifylld blankett returneras tillsammans med eventuellt läkarintyg till skolans hälsovårdare, som förmedlar anmälan om specialkost till kökspersonalen. Läkarintyget förvaras vid skolan.

 

Diabetes
Kosten är samma som för de övriga eleverna. Vid behov skall vårdnashavare lämna in elevens personliga kostplan till skolans rektor, som förmedlar informationen till kökets personal.

Keliaki
Vete, korn och råg ersätts med glutenfri spannmål och glutenfria produkter vars glutenhalt är under 20 mg/kg. Inom skolbespisningen serveras med tillstånd av föräldrarna glutenfri havre eller mat som innehåller glutenfri vetestärkelse.

Allergi
a) Vid allvarliga allergiska symtom eller betydande livsmedel: mjölk, ägg, vete, fisk och nötter är det vanligaste livsmedlen som orsakar allvarliga allergiska reaktioner. Näringsmässigt betydande livsmedel ersätts med andra livsmedel som passar för eleven. Kosten grundar sig på läkarens diagnos och läkarintyg. Det behövs läkarintyg för alla livsmedel som orsakar allvarliga reaktioner, även om livsmedlen inte skall ersättas med andra livsmedel. Om kosten är väldigt begränsad skall en individuell kostplan bifogas till anmälan.
b) Lindriga, av sig själv övergående symtom: Om eleven får lindriga symtom beaktas det vid måltiderna genom att livsmedlet flyttas åt sidan. Eleven behöver då inte specialkost och inte heller läkarintyg. Det är viktigt för eleven att lära sig att äta mångsidigt. Ju fler livsmedel som undviks i kosten, desto svårare är det att få en näringsmässigt fullvärdig kost.

Laktosintolerans
Laktoshaltiga mjölkprodukter ersätts med låglaktoshaltiga eller laktosfria produkter. Föräldrarnas anmälan räcker för låglaktoshaltig kost. För en helt laktosfrikost krävs läkarintyg.

Vegetarisk kost och specialkost av religiösa grunder
Elev som har vegetarisk kost serveras en vegetarisk kost som innehåller tillägg av spannmål, frukter, grönsaker, bär och produkter från djurriket, så som mjölkprodukter och ägg (lakto-ovovegetarisk kost). Inom skolbespisningen serveras inte vegankost. Vid specialkost av religiösa grunder ersätts griskött, nötkött och blodprodukter i regel med lakto-ovovegetarisk kost.