Vid utarbetandet av menyn använder vi en sex veckors cirkulerande grundläggande meny. I menyn beaktas bl.a. helger, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmässiga aspekter.

Vi följer Statens näringsdelegations näringsrekommendationer. Vi samarbetar med Verket för fostran och utbildning, stadens näringsterapeuter och enheten för hälsofrämjande. Samarbetet syftar till att främja barnens välmående näringsmässigt sett.

En måltid består av varm mat, sallad/varma grönsaker, knäckebröd, mjölk.
De dagar när soppa serveras finns också mjukt bröd eller efterrätt.

Meny för daghem samt för stadens familjdagvård

 

Specialkost i Vasa stads småbarnspedagogik

Social- och hälsosektorn/småbarnspedagogik: Hälsoservice 8/2017

Målet för småbarnspedagogik är att stöda barnets tillväxt, utveckling och goda kostvanor. Inom Vasas småbarnspedagogik erbjuds barnen specialkost, om  det finns medicinsk eller etiska orsaker.

Specialkosten förverkligas inom småbarnspedagogik på så vis, att barnet inte får något livsmedel som inte passar. Menyn för barn med specialkost efterliknar de andra barnenes meny så mycket som möjligt. På blankettens punt “Annat att beakta” skrivs saker som bör tas i beaktande vid matsituationer, så som t.ex. grönsaker som orsakar lindriga allergiska symtom flyttas åt sida. Specialkost som kräver intyg kontrolleras enligt läkarintygets giltighet.

För låglaktoskost, vegetarisk kost eller specialkost pga. religiösa grunder krävs inte läkarintyg, utan för dessa görs anmälan via hölsovårdaren med blanketten “Anmälan om specialkost”.

  •  Daghemmets föreståndare eller familjedagvårdens ledare tar emot läkarintygen och gör lista över specialkoster till köket. Kökspersonalen tar inte emot intygen.

Enligt det Nationella Allergiprogrammet skall livsmedel som ger lindriga symtom (övergående kliande i munnen eller sveda eller rodnad på huden) inte undvikas helt, utan användas i små mängder för att öka toleransen. Därför ges inte intyg för att undvika livsmedel som orsakar lindriga symtom. Inget livsmedel skall undvikas för säkerhets skull.

I dagvården finns också möjlighet till vegetarisk kost. Vegetarisk kost serveras endast till de som också hemma följer samma kost. Alternativen är lakto-ovovegetarisk kost och lakto-ovovegetarisk kost + fisk. Möjlighet till vegetarisk kost erbjuds för de barn som inte har någon annan specialkost. Av dahemmets föreståndare eller familjdagvårdens ledare fås blanketten som fylls i angående vegetarisk kost.

  • Om barnet som behöver specialkost är borta från dagvårdsplatsen, bes att anmälan om frånvaron görs till den som har ansvar för dagvårdens måltider. På så vis kan man undvika att göra specialkost i onödan. Om specialkosten inte har använts på två veckor utan orsak anses tillredningen av specialkost som onödig.
  • Angående förändringar i specialkosten skall daghemmets föreståndare eller familjedagvårdens ledare kontaktas. Ifall det förekommer problem med specialkosten ombes vårdnadshavaren ta kontakt till barnets dagvårdsplats
  • I fall det finns behov av specialkost skall man ta kontakt med daghemmets föreståndare eller familjedagvårdens ledare för att få blanketten “Anmälan om specialkost”. I fylld blanketten returneras tillsammans med eventuellt läkarintyg till daghemmets föreståndare eller familjedagvårdens ledare, som förmedlar anmälan om specialkost till kökspersonalen. Läkarintyget förvaras vid dagvårdsplatsen.

 

Diabetes
Kosten är samma som för de övriga barnen. Vid behov skall vårdnadshavare lämna in barnets personliga kostplan till daghemmets föreståndare eller familjedagvårdens ledare som förmedlar informationen till kökets personal.

Keliaki
Vete, korn och råg ersätts med glutenfria spannmål och glutenfria produkter, vars glutenhalt är under 20 mg/kg. Inom småbarnsfostran serveras, med tillstånd av föräldrarna, glutenfri havre eller mat som innehåller glutenfri vetestärkelse.

Allergi
a) Vid allvarliga allergiska symtom eller betydande livsmedel: mjölk, ägg, vete, fisk och nötter är de vanligaste livsmedlen som orsakar allvarliga allergiska reaktioner. Näringsmässigt betydande livsmedel ersätts med andra livsmedel som passar för barnet. Kosten grundar sig på läkarens diagnos och läkarintyg. Det behövs läkarintyg för alla livsmedel som orsakar allvarliga reaktioner, även om livsmedlen inte skall ersättas med andra livsmedel. Om kosten är väldigt begränsad skall en individuell kostplan bifogas till anmälan.
b) Lindriga, av sig själv övergående symtom: Om barnet får lindriga symtom beaktas det vid måltiderna genom att livsmedlet flyttas åt sidan. Barnet behöver då inte specialkost, och inte heller läkarintyg. Det är viktigt för barnet att lära sig att äta mångsidigt. Ju fler livsmedel som undvikas i kosten, desto svårare är det att få en näringsmässigt fullvärdig kost.

Laktosintolerans
Laktoshaltiga mjölkprodukter ersätts med låglaktoshaltiga eller laktosfria produkter. Föräldrarnas anmälan räcker för låglaktoshaltig kost. För en helt laktosfrikost krävs läkarintyg.

Vegetarisk kost och av religiösa grunder
Barn som har vegetarisk kost serveras en vegetarisk kost som innehåller i tillägg till spannmål, frukter, grönsaker, bär och produkter från djurriket, så som mjölkprodukter och ägg (lakto-ovovegetarisk kost). Inom dagvården serveras inte vegankost. Vid specialkost av religiösa grunder ersätts griskött, nötkött och blodprodukter i regel med laktos-ovovegatarisk kost.