puoli_kiloa_päivässä_cr

Biovåg användarupplevelserna på TeeSe Botnia

På Campus Lykeion har Biovåg varit i dagligt bruk sedan mitten av februari. Användarupplevelserna har varit stor del positiva användarupplevelser.

  Utmaningarna med att komma in i och använda enheten har uppfyllts för att möta det synkroniserade behovet, och den dagliga användningen fortsätter smidigt, till och med omärkligt. 

  Vi har redan fått goda resultat av övervakningen av tallriksvinner och vi har även kunnat påverka vår egen verksamhet vid matbeställningar. 

Mängden tallriksvinnen påverkas av antalet elever och personal som äter varje dag, samt maten för den dagen. På dagar när det finns favoritmat är resultatet alltid mindre än vid andra tider. 

Vi har även tagit med mat som blivit över från linjen i övervakningen. Den vägs för närvarande och läggs in i programmet manuellt. Vid uppföljning av resultaten kan eventuella förändringar i rutiner övervägas för att minimera svinner 

Resultaten har varit lätta att spåra med många olika kriterier – programmet ger tydlig information om vilka typer av svinner och kritiska poster som gör att vi kan utveckla vår verksamhet holistiskt, från menyplanering till presentation. Det är en bra idé att fortsätta!