teese-sanna-ihanamaki-nettilaatu-6-870×380 (1)

Sanna Ihanamäki är ny verkställande direktör för TeeSe Botnia Oy Ab

Ekon.mag. Sanna Ihanamäki har utsetts till verkställande direktör för TeeSe Botnia Oy Ab från och med september 2021. Hon övergår till posten som verkställande direktör efter att ha arbetat som ekonomidirektör och vice verkställande direktör. Ihanamäki har haft krävande uppgifter inom ekonomisk ledning och sakkunniguppgifter över tio år.

”De senaste två åren har jag arbetet som ekonomidirektör för TeeSe och ingått i ledningsgruppen, vilket gett mig god insyn i bolagets verksamhet. TeeSe är fortfarande ett ungt bolag i början av sin verksamhet och har stort utvecklingspotential. Som verkställande direktör har jag en fantastisk möjlighet att fortsätta min företrädares arbete och vara med och utveckla vårt flerbranschföretag till en betydande samarbetspartner inom Österbotten”. säger Sanna Ihanamäki.

”Som ekonomidirektör tog Sanna Ihanamäki tag i sina uppgifter på ett övertygande sätt. Som verkställande direktör har hon nu förbundit sig till att utveckla bolagets verksamhet. Jag ser ljust på bolagets framtid som en viktig producent av tjänster”, säger Tapio Ollikainen, ordförande för TeeSe Botnia Oy Ab:s styrelse.