Tapio Ollikainen, ordförande, Vasa stad

Ragnvald Blomfeldt, vice ordförande, Vasa stad

Päivi Saukkoranta, medlem, Vasa stad

Lena Nystrand, medlem, Vasa sjukvårdsdistrikt

Ulf Stenbacka, medlem, Vasa sjukvårdsdistrikt