TeeSe Botnia producerar logistik- och fastighetstjänster för Vasa stad och andra ägarkunder. I fastighetstjänsterna ingår allt från fastighetsskötsel till övervakning. I logistiktjänsterna ingår olika typer av skjutsar och materialservice. Dessutom erbjuder vi upphandlingsservice.