TeeSe Botnia Oy Ab är ett mångsidigt ansvarsfullt och utvecklat in-house -bolag, som erbjuder sina ägare heltäckande rengörings-, mat- samt fastighets- och logistiktjänter. Till logistiktjänsterna hör upphandling- lager- och transporttjänster. TeeSe Botnia har en betydelsefull uppgift i Österbotten, för vår verksamhet berör nästan alla på vårt område. I vår arbetsgemenskap arbetar 750 motiverade proffs som sköter om vardagens sysslor tryggt och omsorgsfullt.   

TeeSes ägare: Vasa stad, Österbottens välfärdsområdesförbund av kommuner, Storkyro, Kristinestad, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes och Vörå