Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt (VCS) har bolagisera sina stödtjänster. Bolaget har registrerats som ett in-house bolag under namnet TeeSeBotnia Oy Ab och kommer fr.o.m den 1.5.2018 att ansvara för mat-, rengörings-, fastighets-, upphandlings- och logistiktjänster samt Vasa stads lagertjänster. Ägarstrukturen i bolaget är enligt följande: Vasa stad  71 % och Vasa sjukvårdsdistrikt 29 %.