TeeSe Botnia Oy Ab är ett in-house företag som tillhandhåller tekniska stödtjänster åt sina ägare. Bolaget utför tjänster som är nödvändiga för att vardagen skall fungera smidigt:
 • Rengöringstjänster
 • Mattjänster
 • Fastighetstjänster
 • Logistiktjänster, inkluderar upphandling-,transport- och lagertjänste
Bolagets ägare ä
r följande:
 • Vasa Stad
 • Vasa sjukvårdsdistrikt
 • Storkyro
 • Kristinestad
 • Korsnäs
 • Laihia
 • Malax
 • Korsholm
 • Närpes
 • Vörå