Stridsåtgärdernas påföljder

På måndag  under tiden 22.10.2018 kl. 00.00 – tisdag 23.10.2018 kl. 24.00 genomförs en politisk strejk. Strejken gäller alla skift…

På måndag  under tiden 22.10.2018 kl. 00.00 – tisdag 23.10.2018 kl. 24.00 genomförs en politisk strejk. Strejken gäller alla skift som börjar under den här tiden.

Strejken gäller följande tjänste- och arbetsavtals tillämpningsområden:

– Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

– Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal

– Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade

– Kollektivavtal för AVAINTA arbetsgivarna r.f.

Strejken berör huvudsakligen följande anställda på rengörings- och fastighetstjänster samt  motion, idrott och kulturtjänster. Strejken berör ovan nämnda avtalsområden som föreningarna lokalt har bestämt och vart föreningarnas  medlemmar arbetar. I Österbottens område hör från TeeSe Botnia Ab  Rengöringstjänsternas  f.d. Vasa  Rengöringstjänster städställen:

 • högstadiet och lågstadiet
 • andra stadiet
 • daghemmen
 • instituten
 • bibliotek och museum
 • ungdomsföreningar
 • idrottsplatser (simhallen är stängd under strejken)
 • räddningverket
 • hamnen
 • kontoren
 • tandklinikerna
 • hälsovårdscentralerna
 • servicehusen

Vasa sjukvårdsdistrikts städställen hör inte till strejk kretsen inte heller Vasa stads social- och hälsovårds avdelningar.

JHL:s tidigare offentliga meddelade om övertids- och skiftesbytesförbud slutar söndag 21. oktober kl. 24.00Förbudet slutar på alla JHL:s avtalsområden, som offentliggjordes.

 

TeeSe Botnia Oy

Relaterad artiklar