TeeSe Botnia Oy Ab  är ett mat-,  rengörings-, fastighets-, upphandlings- och logistiktjänstebolag som  grundades hösten 2017. Bolaget tillhandahåller tjänster huvudsakligen producerade  för kommuner och samkommuner samt deras koncernföretag. Till bolaget överförs ca. 700 av Vasa stads och Vasa sjukvårdsdistrikts (VCS) anställda. När verksamheten påbörjas den 1.5.2018 är de största kunderna  Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt (VCS).