Vi producerar renhållningstjänster och olika tilläggstjänster till Vasa centralsjukhus alla funktionsområden, social- och hälsovårdsverksamheten och Vasa stads fastigheter. Arbetet är månsidigt och vi utgår från kundernas behov och förväntningar. Vår verksamhet är kvalitetsmässig och kostnadseffektiv.

Våra uppgifter

Vi har ca 350 ordinarie anstaltsvårdare, jobbet sköts under dygnets 24 timmar. Arbetsturerna varierar beroende på arbetspunkt, kan vara morgon-, kvälls-, helg- och/eller nattarbete. Arbetsområdena är mångsidiga t.ex skolor, daghem, servicehus, hälsostationer, bibliotek, teater, kontors- och gymnastikutrymmen, vårdavdelningar, operationsenheter, polikliniker, kontor, allmänna områden m.m. Rengöringsservicen har ansvar för att ca 400 0000 kvadratmeter golvyta hålls rena och alla ytor putsade. Arbetet utförs med moderna maskiner och städredskap.

Målsättning

Vår målsättning är att uppehålla, befrämja och skapa förutsättningar för människornas välmående och dagliga livskvalitet, där människans hälsa, renlighet och trivsel framhävs. Målet är att både kunder, klienter/patienter, personal och övriga är nöjda med vår service. För att vi skall kunna uppfylla våra målsättningar strävar vi till att vår ordinarie personal har grundutbildning inom branschen.

Direktör för rengöringstjänster: Tiina Blom, tiina.blom@teese.fi