Menyn görs upp enligt en sex veckors cirkulerande grundläggande meny. I menyn beaktas bl.a. helger, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmässiga synviklar. Vi följer Statens näringsdelegations näringsrekommendationer.

Teeses matlistor

Möjligheten till lunch för pensionärer ordnas på följande platser:

Berghemmets servicecenter, Berggatan 2 – 4:
    • vardagar kl. 11.00 – 13.00
Dammbrunnens servicecenter, Dammbrunnsvägen 4:
    • Vardagar kl. 11.00 – 13.00 enbart för pensionärer som har en anhörig som vårdas på avdelning på stadssjukhuset. Under veckosluten kl. 11.00 – 13.00 för alla pensionärer.
            Hemstrands servicehus, Andvägen 12 A:
    • Vardagar kl. 11.00-12.30
            Fyrrykartano servicehus, Lillkyrovägen 51:
    • Vardagar kl. 11.00-12.00, matbiljetter säljs i Vähäkyröhusets info-office.

 

Matservicen i boendeserviceenheterna

Vi tillreder mat till följande boendeserviceenheter: Brändö Pärla, Fyrrykartano, Hemgården, Hemstanden, Himalaja, Hopearanta, Kirjuri, Klemetsö-hemmet, Klemettilä, Krannila, Fyren, Bruksgården, Dammbrunnen, Toukoranta, Ukkola, Berghemmet.