Vasa Matservice fungerar som serviceproducent i tre andra stadiets kök. Lunchrestaurang Appetito VAMIA:s Services enhet vid Krutkällarvägen, Lunchrestaurang Melinda VAMIA:s Tekniska enhet vid Smedsbyvägen och Campus Lykeions kök serverar Vaasan Lyseo lukios och Vasa Gymnasiums  studerande och personal vid Kyrkoesplanaden.

Vid uppgörandet av menyn använder vi en sex veckors cirkulerande grundläggande meny. I menyn beaktas bl.a. helger, säsångens råvaror, specialdieter och näringsmässiga aspekter.

Teeses matlistor

Specialkost i Vasa stads skolor på andra stadiet

Social- och hälsosektorn / utbildningsverket: Hälsoservice 8/2017

Målet för studiebespisningen är att stöda studerandes tillväxt, utveckling och goda kostvanor. Inom Vasas skolor på andra stadiet erbjuds studerande specialkost, om det finns medicinsk eller etiska orsaker.

Specialkosten förverkligas inom studiebespisningen på så vis, att studerande inte får något livsmedel som inte passar. Menyn för studerande med specialkost efterliknar de andra studerandes meny så mycket som möjligt. På “Meddelande om specialdiet” -blankettens punkt “ Annat at beakta” skrivs saker som bör tas i beaktande vid matsituationer, så som t.ex. grönsaker som orsakar lindriga allergiska symtom flyttas åt sida. Specialkost som kräver intyg kontrolleras enligt läkarintygets giltighet.

För låglaktoskost, vegatarisk kost eller specialkost pga. religiösa grunder krävs inte läkarintyg, utan för dessa görs anmälan via hälsovårdaren med blanketten “Anmälan om specialkost”.

  •  Studerandehälsovårdaren tar emot läkarintygen och gör en lista över specialkosten till köket. Kökspersonalen tar inte emot intygen.

Enligt den Nationella Allergiprogrammet skall livsmedel som ger lindriga symtom (övergående kliande i munnen eller sveda eller rodnad på huden) inte undvikas helt, utan användas i små mängder för att öka toleransen. Därför ges inte intyg för att undvika livsmedel som orsakar lindriga symtom. Inget livsmedel skalla undvikas för säkerhets skull.

I skolor på andra stadiet finns också möjlighet till vegetarisk kost. Alternativen är lakto-ovovegetarisk kost och lakto-ovovegetarisk kost + fisk. Möjlighet till vegetarisk kost erbjuds för de studenterna som inte har någon annan specialkost. Av hälsovårdaren fås blanketten som fylls i angående vegetarisk kost.

  • Om studerande som behöver specialkost är borta från skolan, bes att anmälan om frånvaron görs till den som har ansvar för skolans måltider. På så vis undviker man att göra specialkost i onödan. Om specialkosten inte har använts på två veckor utan orsak, anses tillredningen av specialkost som onödig.
  •  Angående förändringar i specialkosten skall skolans hälsovårdare kontaktas. Ifall det förekommer problem med specialkosten ombes studerande ta kontakt med hälsovårdare och skolans kök.
  • I fall det finns behov av specialkost skall man ta kontakt med hälsovårdare för att få blanketten “Anmälan om specialkost”. Ifylld blankett returneras tillsammans med eventuellt läkarintyg till hälsovårdare, som förmedlar anmälan om specialkost till kökspersonalen. Läkarintyget förvaras vid skolan.

 

Diabetes
Kosten är samma som för de övriga studerande. Vid behov skall studerande lämna in personlig kostplan till skolans rektor, som förmedlar informationen till köket personal.

Keliaki
Vete, korn och råg ersätts med glutenfri spannmål och glutenfria produkter, vars glutenhalt är under 20 mg/kg. Inom studiebespisningen serveras med tillstånd av studerande glutenfri havre eller mat som innehåller glutenfri vetestärkelse.

Allergi
a) Vid allvarliga allergiska symtom eller betydande livsmedel: Mjölk, ägg, vete, fisk och nötter är de vanligaste livsmedel som orsakar allvarliga allergiska reaktioner. Näringsmässigt betydande livsmedel ersätts med andra livsmedel som passar för studerande. Kosten grundar sig på läkarens diagnos och läkarintyg. Det behövs läkarintyg för alla livsmedel som orsakar allvarliga reaktioner, även om livsmedlen inte skall ersättas med andra livsmedel. Om kosten är väldigt begränsad skall en individuell kostplan bifogas till anmälan.
b) Lindriga, av sig själv övergående symtom: Om studerande får lindriga symtom beaktas det vid måltiderna genom att livsmedlet flyttas å sidan. Studerande behöver då inte specialkost, inte heller läkarintyg.

Laktosintolerans
Laktoshaltiga mjölkprodukter ersätts med låglaktoshaltiga produkter. För en helt laktosfrikost krävs läkarintyg.

Vegetarisk kost och specialkost av religiösa grunder
Studerande som har vegetarisk kost serveras en vegetarisk kost som innehåller tillägg av spannmål, frukter, grönsaker och bärprodukter,  från djurriket så som mjölkprodukter och ägg (lakto-ovovegetarisk kost). Vegankost serveras inte.
Vid specialkost av religiösa grunder ersätts griskött, nötkött och blodprodukter i regel med lakto-ovovegetarisk kost.

 

Meddela specialkost eller längre frånvaro direkt till köket

Kökens kontaktuppgifter: 

  • Lunchrestaurang Appetito, VAMIA Hansakampus, Krutkällarvägen 2, tfn. 0405689400
  • Lunchrestaurang Melinda, VAMIA Sampokampus, Smedsbyvägen 16, tfn. 0406428357
  • Campus Lykeions kök, Kyrkoesplanaden 27, tfn. 0406213662

 

Kom ihåg också de här!

Bruksanvisning för id-kortet:

ID -KORTanvisning för VAMIAs studerande

Mellanmåls- och kaffeautomater:

Hann du inte med morgonmålet? Kurrar magen efter lektionerna? Mellanmåls- och kaffeautomaterna kan vara din räddning om du är småhungrig. Se deras placering här.