Menyn görs upp enligt en sex veckors cirkulerande grundläggande meny. I menyn beaktas bl.a. helger, säsongens råvaror, specialdieter och näringsmässiga synviklar. Vi följer Statens näringsdelegations näringsrekommendationer.

Måltiden består av varm mat, sallad och/eller varma grönsaker, efterrätt. På skild beställning mjölk och/eller bröd.

Teeses matlistor

Bli kund hos Måltidsservicen 

via Hemvårdens stödservice rådgivning:
måndag – fredag kl. 9.00 – 11.00 och 12.00 – 14.30 tfn (06) 325 2560

  • Måltiden levereras hem mellan kl. 10.00 och 12.00.
    Under transportens gång följer vi med måltidens temperatur med egenkontrolluppföljning.

Annulleringar av måltiderna

I första hand till hemvårdens servicerådgivning:
måndag – fredag kl. 9.00 – 11.00 och kl. 12.00 – 14.30 tfn (06) 325 2560.

Under veckoslut och vid behov Vasa Matservice kök som bereder hemservicemåltider: tfn.  0407453215.