Högskolestuderanden

Teese Botnia bjuder lunch med Fpa måltidsstöd åt högskolestuderanden i följande verksamhetsställen:
 • Centralssjukhusets matsal, Sandviksgatan 2-4. OBS Matbiljetter hämtas från café, i matsal finns inte betalningsmöjlighet.
 • Centralsjukhusets matsal, Roparnäs enhet, Seriegatan 2. OBS Matbiljetter hämtas från café, i matsal finns inte betalningsmöjlighet.

För gäster (inte stadens och sjukvårdsdistrikts anställda) finns möjlighet att äta på våra följande verksamhetsställen:

 • Lunchrestaurang Appetito, Krutkällarvägen 2, tfn 040-5689400
 • Lunchrestaurang Melinda, Smedsbyvägen 16, tfn 040-6428357
 • Dammbrunnens servicecenter, Dammbrunnsvägen 4, tfn 040-4865817
 • Bruksgårdens servicecentrum, Brändövägen 39, tfn 040-6213238
 • Berghemmets servicecentrum, Berggatan 2-4, tfn 040-8652494

Vi säljer mat som blivit över från lunchen i följande platser efter lunchtiden klockan 13-13.45:

 • Lunchrestaurang Appetito, Krutkällarvägen 2, tfn 0405689400
 • Dammbrunnens servicecenter, Dammbrunnsvägen 4, tfn 0404865817
 • Bruksgårdens servicecentrum, Brändövägen 39, tfn 0406213238
 • Berghemmets servicecentrum, Berggatan 2-4, tfn 0408652494

PRISER

  • Soppa              1,70 €/portion
  • Gryta               2,20 €/portion
  • Sås                   2,70 €/portion
  • Sallad              2,20 €/portion

Betalning med bankkort eller kontant.

Fristående evenemangsbeställningar & anbudsförfrågningar

Från Vasa Matservice kök kan servering och service beställas till olika evenemang. Verksamhetsformen planeras tillsammans med beställaren från fall till fall. Önskemål om serveringen o.d. kan anges på blanketten för anbudsförfrågan, som man kan fylla i från nedanstående länk och skicka till riikka.hirvonen@teese.fi 

Ansökan

Hyrning av kök

Vasa Matservice kök kan hyras för olika evenemang när de inte används för den egentliga verksamheten. Om ett kök hyrs ut till utomstående bör en anställd från Vasa Matservice eller en av Vasa Matservice godkänd person fungera som övervakare. Önskemål om hyrningen kan anges på blanketten för hyrning av kök, som man kan fylla i från nedanstående länk och skicka till  katja.imppola@teese.fi

Lokalöverlåtelseansökan