Rödluvan, familjdagvård, småbarnsuppfostran 16.3.-30.8.2020 matlista

Daghem 16.3.-24.4.2020 matlista

Daghem 27.4.-5.6.2020 matlista

Daghem 8.6.-17.7.2020 matlista

Grundskolor, gymnasium, VAMIA 16.3.-24.4.2020 matlista

Grundskolor, gymnasium, VAMIA 27.4.-29.5.2020 matlista

För undantagssituationenes skull måltid i sjukhus och servichus matsalar är möjligt endast för personalen  18.3.-13.5.2020, eller så länge undantagssituationen fortsätter.

Vasa centralsjukhus 16.3.-26.4.2020 matlista

Vasa centralsjukhus 27.4.-7.6.2020 matlista

Hemservicemåltider 9.3.-19.4.2020 matlista

Hemservicemåltider 20.4.-31.5.2020 matlista

Bergcenter, Bruksgården 16.3.-26.4.2020 matlista

Bergcenter, Bruksgården 27.4.-7.6.2020 matlista

Brändö Pärla, Fyrrykartano, Hemstrand, Himalaja 16.3.-26.4.2020 matlista

Brändö Pärla, Fyrrykartano, Hemstrand, Himalaja 27.4.-7.6.2020 matlista

För undantagssituationens skull måltid i Dammbrunnens matsal är möjligt endast för personalen och räddningsverkets personal 18.3.-13.5.2020, elle så länge undantagssituationen fortsätter.

Dammbrunnen 9.3.-19.4.2020 matlista

Dammbrunnen 20.4.-31.5.2020 matlista

Observera, rätten till ändringar förbehålles.

TeeSe BOTNIA Ab Matservices servicehus 
Himalaja, Brändö Pärla: måltider bara åt dem som bor i huset samt åt arbetstagarna.
Bergcenter, Bruksgården, Dammbrunnen, Fyrrykartano, Hemstrand: måltider möjliga också åt gäster.
> Lunchtider: Bergcenter kl 11.00-13.00, Bruksgården kl 10.30-12.30, Dammbrunnen kl 11.00-13.00, Fyrrykartano kl 11.00-13.00, Hemstrand kl 11.00-12.30.

Hemservicemåltider
Om ni vill bli hemservicemåltidskund, vänligen kontakta Hemvårdens stödservice rådgivning måndag-fredag kl 9.00-11.00 och 12.00-14.30 tfn 06 3252560.
Annulleringar av hemservicemåltider i första hand till Hemvårdens service rådgivningen tfn. 06 3252560 kl 9.00-11.00 och 12.00-14:30 måndag-fredag. Om det inte lyckas, kan ni ringa till köket tfn 0407453215.

TeeSe BOTNIA Oy Ab Ruokapalveluiden toimipaikat – Matservices verksamhetsplatser

Vid planering av matlistor beaktar vi Statens näringsdelegations näringsrekommendationer för olika åldersgrupper med beaktande av olika dieter: Statens närigsdelegation Finska näringsrekommendationer 2014

Med hjälp av produktionsstyrningssystemet AROMI styr vi produktionen och övervakar den näringsmässiga kvaliteten.

Vår matproduktions säkerhet och hygieniska kvalitet säkerställer vi med egenkotrolluppföljning. Därtill också Vasa stads miljöavdelningens inspektör besöker verksamhetsplater. Efter inspektion lämnar inspektionsmyndighetsprsonen OIVA -rapport som berättar hurdan matproduktions säkerhet och hygien är i verksamhetsplatsen.