Instruktioner till utskvining av matlistor

Utskrivning av veckolistan

 

Centralsjukhuset

Vasa centralsjukhus matlistan / personal

Vasa centralsjukhus matlistan / patienter

Skolor och daghem

Rödluvan matlistan

Daghem matlistan

Grundskolor & Gymnasium & Vamia matlistan

Familjedaghem


Personalrestaurang

Annis Herkku matlistan

Hemservice matlistan

Bergcenter matlistan

Dammbrunnen matlistan / Matsalen

Dammbrunnen matlistan / avdelningar

Bruksgården matlistan

Fyrrykartano, Himalaja, Hemstrand, Brädö Pärla matlistan

Krannila matlistan

Observera, rätten till ändringar förbehålles.

TeeSe Botnia Ab Matservice verksamhetsställen och telefonnumror

TeeSe Botnia Ab Matservices servicehus 
Himalaja, Brändö Pärla: måltider bara åt dem som bor i huset samt åt arbetstagarna.
Bergcenter, Fyrrykartano, Dammbrunnen, Hemstrand: måltider möjliga också åt gäster.
> Lunchtider: Bergcenter kl 11.00-13.00, Dammbrunnen kl 11.00-13.00, Fyrrykartano kl 11.00-12.00,  Hemstrand kl 11.00-12.30.

Hemservicemåltider
Om ni vill bli hemservicemåltidskund, vänligen kontakta Hemvårdens stödservice rådgivning måndag-fredag kl 9.00-11.00 och 12.00-14.30 tfn 06 3252560.
Annulleringar av hemservicemåltider i första hand till Hemvårdens service rådgivningen tfn. 06 3252560 kl 9.00-11.00 och 12.00-14:30 måndag-fredag. Om det inte lyckas, kan ni ringa till köket tfn 0407453215.
– – –

Vid planering av matlistor beaktar vi Statens näringsdelegations näringsrekommendationer för olika åldersgrupper med beaktande av olika dieter: Statens närigsdelegation Finska näringsrekommendationer 2014

Med hjälp av produktionsstyrningssystemet AROMI styr vi produktionen och övervakar den näringsmässiga kvaliteten.

Vår matproduktions säkerhet och hygieniska kvalitet säkerställer vi med egenkotrolluppföljning. Därtill också Vasa stads miljöavdelningens inspektör besöker verksamhetsplater. Efter inspektion lämnar inspektionsmyndighetsprsonen OIVA -rapport som berättar hurdan matproduktions säkerhet och hygien är i verksamhetsplatsen.