Rödluvan, familjdagvård, småbarnsuppfostran 19.8.2019-15.3.2020 matlista

Daghem 19.8.-27.9.2019 matlista

Daghem 30.9.-8.11.2019 matlista

Grundskolor, gymnasium, VAMIA 19.8.-27.9.2019 matlista

Grundskolor, gymnasium, VAMIA 30.9.-8.11.2019 matlista

Vasa centralsjukhus 19.8.-29.9.2019 matlista

Vasa centralsjukhus 30.9.-10.11.2019 matlista

Hemservicemåltider 12.8.-22.9.2019 matlista

Hemservicemåltider 23.9.-3.11.2019 matlista

Bergcenter, Bruksgården 19.8.-29.9.2019 matlista

Bergcenter, Bruksgården 30.9.-10.11.2019 matlista

Brändö Pärla, Fyrrykartano, Hemstrand, Himalaja 19.8.-29.9.2019 matlista

Brändö Pärla, Fyrrykartano, Hemstrand, Himalaja 30.9.-10.11.2019 matlista

Dammbrunnen 23.9.-3.11.2019 matlista

Observera, rätten till ändringar förbehålles.

TeeSe BOTNIA Ab Matservices servicehus 
Himalaja, Brändö Pärla: måltider bara åt dem som bor i huset samt åt arbetstagarna.
Bergcenter, Bruksgården, Dammbrunnen, Fyrrykartano, Hemstrand: måltider möjliga också åt gäster.
> Lunchtider: Bergcenter kl 11.00-13.00, Bruksgården kl 10.30-12.30, Dammbrunnen kl 11.00-13.00, Fyrrykartano kl 11.00-13.00, Hemstrand kl 11.00-12.30.

Hemservicemåltider
Om ni vill bli hemservicemåltidskund, vänligen kontakta Hemvårdens stödservice rådgivning måndag-fredag kl 9.00-11.00 och 12.00-14.30 tfn 06 3252560.
Annulleringar av hemservicemåltider i första hand till Hemvårdens service rådgivningen tfn. 06 3252560 kl 9.00-11.00 och 12.00-14:30 måndag-fredag. Om det inte lyckas, kan ni ringa till köket tfn 0407453215.

TeeSe BOTNIA Ab Matservices verksamhetsplatser

Vid planering av matlistor beaktar vi Statens näringsdelegations näringsrekommendationer för olika åldersgrupper med beaktande av olika dieter: Statens närigsdelegation Finska näringsrekommendationer 2014

Med hjälp av produktionsstyrningssystemet AROMI styr vi produktionen och övervakar den näringsmässiga kvaliteten.

Vår matproduktions säkerhet och hygieniska kvalitet säkerställer vi med egenkotrolluppföljning. Därtill också Vasa stads miljöavdelningens inspektör besöker verksamhetsplater. Efter inspektion lämnar inspektionsmyndighetsprsonen OIVA -rapport som berättar hurdan matproduktions säkerhet och hygien är i verksamhetsplatsen.