Rödluvan, familjdagvård, småbarnsuppfostran 31.8.2020-10.1.2021 matlista

Daghem 23.11.-31.12.2020 matlista

Grundskolor, gymnasium, VAMIA23.11.-23.12.2020 matlista

Tills vidare är måltiderna i matsalarna på sjukhusen och servicehusen endast möjliga för egen personal på grund av undantagssituationen.

Vasa centralsjukhus 23.11.2020-3.1.2021 matlista

Hemservicemåltider 16.11.-27.12.2020 matlista

Bergcenter, Bruksgården 23.11.2020-3.1.2021 matlista

Brändö Pärla, Fyrrykartano, Hemstrand, Himalaja 23.11.2020-3.1.2021 matlista

Tills vidare är måltiderna i Dammbrunnens matsal endast möjliga för egen personal och räddningsverkets personal på grund av undantagssituationen.

Dammbrunnen 16.11.-27.12.2020 matlista

Observera, rätten till ändringar förbehålles.

TeeSe BOTNIA Ab Matservices servicehus 
Himalaja, Brändö Pärla: måltider bara åt dem som bor i huset samt åt arbetstagarna.
Bergcenter, Bruksgården, Dammbrunnen, Fyrrykartano, Hemstrand: måltider möjliga också åt gäster.
> Lunchtider: Bergcenter kl 11.00-13.00, Bruksgården kl 10.30-12.30, Dammbrunnen kl 11.00-13.00, Fyrrykartano kl 11.00-13.00,  Hemstrand kl 11.00-12.30.

Hemservicemåltider
Om ni vill bli hemservicemåltidskund, vänligen kontakta Hemvårdens stödservice rådgivning måndag-fredag kl 9.00-11.00 och 12.00-14.30 tfn 06 3252560.
Annulleringar av hemservicemåltider i första hand till Hemvårdens service rådgivningen tfn. 06 3252560 kl 9.00-11.00 och 12.00-14:30 måndag-fredag. Om det inte lyckas, kan ni ringa till köket tfn 0407453215.

TeeSe BOTNIA Ab Matservices verksamhetsplatser & faktureringsadresser

Vid planering av matlistor beaktar vi Statens näringsdelegations näringsrekommendationer för olika åldersgrupper med beaktande av olika dieter: Statens närigsdelegation Finska näringsrekommendationer 2014

Med hjälp av produktionsstyrningssystemet AROMI styr vi produktionen och övervakar den näringsmässiga kvaliteten.

Vår matproduktions säkerhet och hygieniska kvalitet säkerställer vi med egenkotrolluppföljning. Därtill också Vasa stads miljöavdelningens inspektör besöker verksamhetsplater. Efter inspektion lämnar inspektionsmyndighetsprsonen OIVA -rapport som berättar hurdan matproduktions säkerhet och hygien är i verksamhetsplatsen.