Centralsjukhuset

Vasa centralsjukhus 25.10-5.12.2021 matlista

Skolor och daghem

Rödluvan, Vasa stads skiftesdagvård, familjedagvård 25.10-5.12.2021 matlista

Daghem 25.10-5.12.2021 matlista

Grundskolor & gymnasium & Vamia 25.10-5.12.2021 matlista


Personalrestaurang

Personalrestaurang Annin Herkku 25.10-5.12.2021 matlista

Personal i tandvårdsmottgningar 25.10-5.12.2021 matlista

 

Tills vidare är måltiderna  i sjukhusen och servicehusen möjliga endast för kunderna/invånarna och för egen personal i husen samt för räddningsverkets personal på grund av undantagssituationen.

Hemservicemåltider 25.10-5.12.2021 matlistan

Bergcenter 25.10-5.12.2021 matlistan

Dammbrunnen 25.10-5.12.2021 matlistan

Bruksgården 25.10-5.12.2021 matlistan

Fyrrykartano, Himalaja, Hemstrand, Brändö pärla 25.10-5.12.2021 matlistan

Krannila 25.10-5.12.2021 matlistan

Observera, rätten till ändringar förbehålles.

TeeSe Botnia Ab Matservice verksamhetsställen och telefonnumror

TeeSe Botnia Ab Matservices servicehus 
Himalaja, Brändö Pärla: måltider bara åt dem som bor i huset samt åt arbetstagarna.
Bergcenter, Bruksgården, Dammbrunnen, Fyrrykartano, Hemstrand: måltider möjliga också åt gäster.
> Lunchtider: Bergcenter kl 11.00-13.00, Bruksgården kl 10.30-12.30, Dammbrunnen kl 11.00-13.00, Fyrrykartano kl 11.00-13.00,  Hemstrand kl 11.00-12.30.

Hemservicemåltider
Om ni vill bli hemservicemåltidskund, vänligen kontakta Hemvårdens stödservice rådgivning måndag-fredag kl 9.00-11.00 och 12.00-14.30 tfn 06 3252560.
Annulleringar av hemservicemåltider i första hand till Hemvårdens service rådgivningen tfn. 06 3252560 kl 9.00-11.00 och 12.00-14:30 måndag-fredag. Om det inte lyckas, kan ni ringa till köket tfn 0407453215.
– – –

Vid planering av matlistor beaktar vi Statens näringsdelegations näringsrekommendationer för olika åldersgrupper med beaktande av olika dieter: Statens närigsdelegation Finska näringsrekommendationer 2014

Med hjälp av produktionsstyrningssystemet AROMI styr vi produktionen och övervakar den näringsmässiga kvaliteten.

Vår matproduktions säkerhet och hygieniska kvalitet säkerställer vi med egenkotrolluppföljning. Därtill också Vasa stads miljöavdelningens inspektör besöker verksamhetsplater. Efter inspektion lämnar inspektionsmyndighetsprsonen OIVA -rapport som berättar hurdan matproduktions säkerhet och hygien är i verksamhetsplatsen.