TeeSe Botnia Oy Ab:s Logistiktjänster producerar kostnadseffektivt upphandlings-, transport- och materialadministrativa tjänsterna.

UPPHANDLINGSTJÄNSTER förverkligar i samarbete med kunden konkurrensservice av produkter och services. Vi tar ansvar för förverkligande och kontroll av  upphandlingsprojekt samt sköter också avtalskontroll under avtalsperioden.

Vi bjuder också expertservice angående upphandlingar, sådana som konsultering och helhetsplanering av upphandlingar.

Servicechef, Upphandling: Mikko Kotimäki, mikko.kotimaki(at)teese.fi

TRANSPORTERINGSTJÄNSTER producerar för kunden sakkunnig och av priset konkurrenskraftig samt personal- och varutransportservices som stöder kundens process. Dessa är bl.a. transportservice av elev-, mat-, och intern post.
Vi sköter för kundens del planering, organisering, uppföljning och fakturahantering av transporter. Vi tar också ansvar av samarbete med transportföretagarna.  Åt kunden kostnadseffektiv transportservice förverkligas med centraliserad planering av transporter samt med hjälp av system för verksamhetsstyrning som baseras på verkliga uppgifter.

Servicechef, Logistik: Terhi Hautalahti, terhi.hautalahti(at)teese.fi

MATERIALADMINISTRATIV TJÄNSTER
Materialadministrativ service levererar åt kunden bl.a. sjukhus-, köks-, städnings-, byrå- och hobbymaterial samt utdelning av bränsle. Som extraservice gör vi i kundens utrymme materialens hyllsättningsservice.

Arbetsledare, Centrallager: sari.lahti(at)teese.fi