Verkställande direktör
Sanna Ihanamäki
050 301 0182
fornamn.efternamn@teese.fi

Ekonomidirektör
Matti Lintala
040 730 6300
fornamn.efternamn@teese.fi

Direktör för mattjänster
Minna Jokinen
040 529 6387
fornamn.efternamn@teese.fi

Direktör för rengöringstjänster
Tiina Blom
040 592 4803
fornamn.efternamn@teese.fi

Direktör för fastighets- och logistiktjänster
Johnny Lindqvist
040 480 7156
fornamn.efternamn@teese.fi