Verkställande direktör
Sanna Ihanamäki
050 301 0182
fornamn.efternamn@teese.fi

Ekonomidirektör
Sanna Ihanamäki
050 301 0182
fornamn.efternamn@teese.fi

Direktör för mattjänster
Minna Jokinen
040 529 6387
fornamn.efternamn@teese.fi

Direktör för rengöringstjänster
Tiina Blom
040 592 4803
fornamn.efternamn@teese.fi

Direktör för fastighets- och logistiktjänster
Johnny Lindqvist
040 480 7156
fornamn.efternamn@teese.fi

Personaldirektör
Viivi Härkönen
050 325 2173
fornamn.efternamn@teese.fi

Arbetssäkerts- och arbetarskyddschef
Jyrki Niemiharju
040 356 4898
fornamn.efternamn@teese.fi

Kvalitetschef
Jouni Vuorenmaa
040 703 9909
fornamn.efternamn@teese.fi