Våra tjänster

Fastighetstjänster

Fastighetstjänster producerar tjänster åt Vasa stads hussektor och sjukvårdsdistriktets servicepunkter i Vasa stad. Servicen omfattar allt från fastighetsskötsel till byggnadsrenoveringar men även fastighetsövervakning, passagekontrollsövervakning och energiuppföljning.

Logistiktjänster

TeeSe Botnia Oy Ab:s Logistiktjänster producerar kostnadseffektivt upphandlings-, transport- och materialtjänster.

Rengöringstjänster

Vi producerar renhållningstjänster och olika tilläggstjänster till Vasa centralsjukhus alla funktionsområden, social- och hälsovårdsverksamheten och Vasa stads fastigheter. Arbetet är månsidigt och vi utgår från kundernas behov och förväntningar. Vår verksamhet är kvalitetsmässig och kostnadseffektiv.

Mattjänster

Vi betjänar i Vasa stads daghem, skolor, seniorhus, serviceboendeenheter, personalmatsal och i Vasa sjukvårdsdistrikts sjukhus och personalmatsal. Vi levererar hemservicemåltider och enligt beställning evenemangsservice.

Aktuellt

Sanna Ihanamäki är ny verkställande direktör för TeeSe Botnia Oy Ab

Ekon.mag. Sanna Ihanamäki har utsetts till verkställande direktör för TeeSe Botnia Oy Ab från och med september 2021. Hon övergår till posten som verkställande direktör efter att ha arbetat som ekonomidirektör och vice verkställande direktör. Ihanamäki har haft krävande uppgifter inom ekonomisk ledning och sakkunniguppgifter över tio år. ”De senaste två åren har jag arbetet…

Fråga om vår service

Toimitusjohtaja