Fastighetsservice

Fastighetsservicen producerar fastighetstjänster åt Vasa stads hussektor och sjukvårdsdistriktets servicepunkter i Vasa stad. Servicen omfattar allt från fastighetsskötsel till byggnadsrenoveringar men även fastighetsövervakning, passagekontrollsövervakning och energiuppföljning.

Logistigservices

TeeSe Botnia Oy Ab:s Logistigservice producerar kostnadseffektivt upphandlings-, transport- och materialservices.

Rengöringsservice

Vi producerar renhållningstjänster och olika tilläggstjänster till Vasa centralsjukhus alla funktionsområden, social- och hälsovårdsverksamheten och Vasa stads fastigheter. Arbetet är månsidigt och vi utgår från kundernas behov och förväntningar. Vår verksamhet är kvalitetsmässig och kostnadseffektiv.

Matservice

Vi betjänar i Vasa stads daghem, skolor, seniorhus, serviceboende enheter, personalmatsalen och i Vasa sjukvårdsdistrikts sjukhus och personalmatsalen. Vi levererar hemservicemåltider och enligt beställning evenemangsservice.

Kysy palveluistamme

Toimitusjohtaja

Nyheter

Tack den som städar!

På måndag den 3.12.2018 kommer vi att hålla Renhetensdag Årets tema är ”Fira renlighet, där vi tackar den som städar och uppmärksammar vårt nyetablerade bolag, TeeSe”.Vi kommer att vara på Rewellcenters ”torg” från 9-14, där finns representanter från TeeSe:s rengöringsservice, ”Sipi grodan” finns med för den yngre generationen och samarbetspartners, t.ex. köp städredskap och medel…