Fastighetstjänster

Fastighetstjänster producerar tjänster åt Vasa stads hussektor och sjukvårdsdistriktets servicepunkter i Vasa stad. Servicen omfattar allt från fastighetsskötsel till byggnadsrenoveringar men även fastighetsövervakning, passagekontrollsövervakning och energiuppföljning.

Logistiktjänster

TeeSe Botnia Oy Ab:s Logistiktjänster producerar kostnadseffektivt upphandlings-, transport- och materialtjänster.

Rengöringstjänster

Vi producerar renhållningstjänster och olika tilläggstjänster till Vasa centralsjukhus alla funktionsområden, social- och hälsovårdsverksamheten och Vasa stads fastigheter. Arbetet är månsidigt och vi utgår från kundernas behov och förväntningar. Vår verksamhet är kvalitetsmässig och kostnadseffektiv.

Mattjänster

Vi betjänar i Vasa stads daghem, skolor, seniorhus, serviceboendeenheter, personalmatsal och i Vasa sjukvårdsdistrikts sjukhus och personalmatsal. Vi levererar hemservicemåltider och enligt beställning evenemangsservice.

Fråga om vår service

Toimitusjohtaja