Våra tjänster

Fastighetstjänster

Fastighetstjänster producerar tjänster åt Vasa stads hussektor och sjukvårdsdistriktets servicepunkter i Vasa stad. Servicen omfattar allt från fastighetsskötsel till byggnadsrenoveringar men även fastighetsövervakning, passagekontrollsövervakning och energiuppföljning.

Logistiktjänster

TeeSe Botnia Oy Ab:s Logistiktjänster producerar kostnadseffektivt upphandlings-, transport- och materialtjänster.

Rengöringstjänster

Vi producerar renhållningstjänster och olika tilläggstjänster till Vasa centralsjukhus alla funktionsområden, social- och hälsovårdsverksamheten och Vasa stads fastigheter. Arbetet är månsidigt och vi utgår från kundernas behov och förväntningar. Vår verksamhet är kvalitetsmässig och kostnadseffektiv.

Mattjänster

Vi betjänar i Vasa stads daghem, skolor, seniorhus, serviceboendeenheter, personalmatsal och i Vasa sjukvårdsdistrikts sjukhus och personalmatsal. Vi levererar hemservicemåltider och enligt beställning evenemangsservice.

Aktuellt

Biovåg användarupplevelserna på TeeSe Botnia

På Campus Lykeion har Biovåg varit i dagligt bruk sedan mitten av februari. Användarupplevelserna har varit stor del positiva användarupplevelser.   Utmaningarna med att komma in i och använda enheten har uppfyllts för att möta det synkroniserade behovet, och den dagliga användningen fortsätter smidigt, till och med omärkligt.    Vi har redan fått goda resultat av övervakningen…

Dataintrång på e-post

Just nu i Finland är det på gång vida dataintrång på kommunal e-post. Intrången kan reflektera sig på organisationens interna och externa e-post.Tyvärr kan det skickas meddelanden även med vårt namn, i vilka man ber att öppna filen som hemligt innehåll. Därför är det viktigt just nu att vara säker på att emottagen e-post är…

Fråga om vår service

Toimitusjohtaja