Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt (VCS) har bolagisera sina stödtjänster. Bolaget har registrerats som ett in-house bolag under namnet TeeSeBotnia Oy Ab och kommer fr.o.m den 1.5.2018 att ansvara för mat-, rengörings-, fastighets-, upphandlings- och logistiktjänster samt Vasa stads lagertjänster.

Också följande kommunerna är ägarna:

  • Storkyrö
  • Kristinestad
  • Korsnäs
  • Laihela
  • Malax
  • Korsholm
  • Närpes
  • Vörå